Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., vznikne z oddělení ústecké nemocnice, které má statut krajského pracoviště jako spádového pro 1,5 milionu obyvatel.

Slavnostní ustavení kliniky proběhne v pondělí 4. září od 13 hodin.