Zhruba tři tisíce lososů vypluly nedávno do řeky Kamenice v národním parku České Švýcarsko. Tyto ryby se do říčky úspěšně vracejí, letos však správa parku kvůli suchu zázraky nečeká.

Stejně jako každý podzim vypluli do říčky Kamenice u Dolského mlýna lososi obecní. Tentokrát šlo o „půlročky“. Vypuštěné rybky, které se vydají na cestu do moře a zase zpět do českých řek, pracovníci správy parku bezpečně poznají.

„Letos nešlo o veřejné vypouštění. Vypouštěli je profíci s tím, že lososi jsou označení. Udělala se na nich značka drobným zástřihem na ploutvičku. Tudíž každá rybička musela ichtyologovi projít rukama. Mělo by nám to po jejich návratu usnadnit práci. Pozná se, že jsou to lososi od nás z Kamenice,“ uvedl mluvčí správy parku Tomáš Salov.

Rybky se totiž narodí ve sladké vodě, vydávají se dospět do moře a po letech se do domovské vody opět vracejí. Ve vodě ale na lososy číhají různá nebezpečí, jejich přežití také velmi záleží na klimatických podmínkách.

„Je suchý rok a velmi málo vody. Neočekáváme velká čísla. Voda je teplá a tím pádem málo prokysličená. Ryby pak nezvládnou spodní úsek Labe. Ale přesto už máme první indicie, že nějací lososi v Kamenici byli viděni a teď jsme jen zvědaví, kolik jich bude,“ vysvětlil Salov.

Dodal, že lososi se sice vracejí, ale málo vodnaté roky projektu návratu lososů do českých vod škodí. Loňský rok si přitom správa parku pochvalovala. Do domovské vody se v Českém Švýcarsku vrátilo přibližně 20 lososů, v Saském Švýcarsku jich bylo kolem 40.

Losos obecný byl do počátku 20. století v Labi a jeho přítocích, tedy i v Kamenici, běžnou rybou. K jeho úplnému vyhubení vedla kombinace nadměrného lovu, zvyšujícího se množství vodních staveb a průmyslového znečištění řek. Podmínky pro navrácení nastaly až v 90. letech.

Do Kamenice se lososi začali vracet díky projektu národního parku Návrat lososů v roce 2002. Od té doby správa vypustila více než 3,5 milionu těchto ryb.

Lidé mohou projekt také finančně podpořit. Možné je zaslat buď jednorázovou dárcovskou SMS, trvalou dárcovskou SMS nebo částku poukázat na sbírkový účet 78-5333340217/0100. Poté se dárce stane adoptivním rodičem lososa a může na webu www.navratlososu.cz sledovat dobrodružnou životní cestu z líhně do říčky Kamenice, následnou cestu do moře a zpět. Adoptivní rodiče se také mohou vypouštění lososů zúčastnit a sami si některé vypustit.