Dopravní psycholog Jiří Seidlic upozorňuje, že za vyšší nehodovostí mladých řidičů je jejich nevyzrálost a tendence více riskovat a předvádět se. Rizikovou skupinou lidí za volantem jsou ale i senioři. Seidlic se proto zaměřuje na stanovení obecných rysů jejich výkonových a osobnostních předpokladů psychické způsobilosti.

Co vás vedlo ke zvýšenému zájmu o tuto skupinu řidičů? Hrálo roli i to, že sám jste už v pokročilém věku?
Jsem jedním z nich – od  dubna osmdesátník, relativně zdravý. S ověřeným potvrzením od svého ošetřujícího lékaře na další dva roky. Je to prosté, lidský věk se prodlužuje. Není výjimečné dnes potkat na silnici 80letého a 85letého motoristu. V rámci EU poroste podíl nejstarších řidičů až o 2 % ročně.

To je tedy hlavním důvodem?
Schopností už nemají senioři nazbyt a nahrazují je předvídavostí, vyšším soustředěním, rozvahou a ostražitostí – především vůči mladším řidičům. Samotný věk je hrubým měřítkem k posuzování schopností k řízení. Způsobilost je z hlediska duševní potence proměnlivá a u každé osoby různá. Významným faktorem je motivace.

V čem je důležitá?
Automobil je pro většinu penzistů jedním z posledních prostředků nezávislosti na druhých lidech, ale též pomocníkem svým nejbližším z rodiny, při cestě k lékaři, na nákupy. U některých jde též o touhu cestovat.

Váš pohled je tedy ryze odborný, s pohledem dopravního psychologa s akreditací ministerstva dopravy?
Celý život řeším míru dopravní způsobilosti řidičů profesionálů, řidičů vybodovaných i alkoholiků, uživatelů drog. Vychoval jsem řadu dopravních psychologů. Dosud docházím do LADOPU – do ústecké Laboratoře dopravní psychologie – a k tomu používám osobní auto. Sám sobě jsem proto „testovanou“ osobou.

Co pozorujete na svých reakcích jako řidič senior?
Znám své psychické schopnosti. Vím, že mé periferní vnímání je už omezené, ale ještě je vyhovující – vzhledem k normě. Odolnost vůči zátěžovým situacím a časová pohotovost: Jsem už pomalejší v reakcích, kde je norma 1 vteřina na barevné a zvukové podněty, jsem však bezchybný a vynechané reakce jsou též v normě. Mám praxi řidiče přes 50 let bez dopravních přestupků. Ročně najezdím okolo 8 až 10 tisíc km. Jsem tedy zkušený řidič, sebekritický, plánovitý a praktický, už se hůře přizpůsobuji nečekaným situacím ve zvýšeném provozu.

Ale každý řidič – senior není dopravním psychologem jako vy. Na co se tedy zaměřit?
Proto si hlídám jednu z nejdůležitějších vlastností řidiče: plánovitost a vnímání signálů hrozícího nebezpečí – předjímání situací, s tím zkušenost zřejmě mám. Proto se vyhýbám jízdám v noci a za nepříznivého počasí.

Vaše doporučení seniorům?
V mém věku je dobré alespoň dvakrát v týdnu sednout za volant a přizpůsobit se rostoucím požadavkům, včetně ostražitosti vůči agresivním řidičům a řidičům nedodržujícím pravidla silničního provozu, kterých přibývá. Je jich podle statických údajů i mých diagnostických poznatků kolem 25 %.

Jak pomáháte seniorům?
V našem ústeckém dopravně-psychologickém pracovišti rádi uvítáme zájemce o individuální diagnostiku z řad seniorů jenom za režijní poplatek. Posoudíme dopravní způsobilost každého seniora a předáme mu dokumentaci. Klient – senior může mít dokumentaci k dispozici pro lékaře, kde ho čeká každé dva roky zdravotní prohlídka.

Je psychologický nález důležitý?
Řidičův lékař má z psychologického hlediska jistotu při rozhodování o vydání zdravotního potvrzení. Je to lepší varianta než se potkat s dopravní hlídkou policie a nemít platné zdravotní potvrzení. Nebo v horším případě stát se viníkem nehody kvůli pomalým reakcím či totálně sníženému perifernímu vnímání, popudlivosti, nebo manifestní agresivitě.