Za pár dnů oslaví žirafí samec Enjoy v ústecké zoo druhé narozeniny. Radost z oslav ale kazí skutečnost, že zahrada si ho už nemůže nechat.

NENÍ PRO NĚ MÍSTO

„Populace žiraf se v posledních letech tak zvýšila, že pro ně není místo prakticky v žádné zoologické zahradě v Evropě,“ vysvětluje vedoucí zoologického útvaru Zoo Ústí Petra Padalíková. Nejradikálnější řešení dokonce počítá s jeho eutanazií.

Chov žiraf Rothschildových se v rámci Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií řídí Evropským chovným programem. V čele stojí koordinátor rozhodující o umístění zvířat, případných přesunech či dalších možnostech.

„Naše zoo jako člen této prestižní organizace dodržuje jeho doporučení a rozhodnutí. Dle nového plánu regulace je možné do chovu pouštět pouze jedince, u kterých je známo více než 75 procent rodokmenu,“ upřesňuje Padalíková. Z ústeckých žiraf tuto podmínku splňuje pouze jedna ze samic.

Enjoy už tak nemůže zůstat mezi samicemi ve stádu. „Hrozilo by, že až pohlavně dospěje, mohl by napářit svou matku a svou sestru. Vytvářel by další potomky, se kterými opět nebudeme vědět jak naložit,“ doplňuje chovatelka zvířat Michala Králová.

O osudu žirafího samce rozhodne do tří až šesti měsíců koordinátor. „Ve hře jsou čtyři způsoby, jak celou situaci vyřešit antikoncepce, kastrace, umístění do jiné zoo a poslední možností je právě eutanazie,“ říká mluvčí zoo Věra Vrabcová. Podle ředitele zoo Romana Končela je utracení žirafy nejzazší variantou.

„Eutanazie je nepopulární jak mezi zoology a ošetřovateli, tak u veřejnosti. Byli bychom nejraději, kdybychom mohli samce přesunout do jiné zoologické zahrady, ve které by se uvolnilo místo po nějakém jiném samci,“ zmiňuje ředitel Končel.

BASTIAANA UTRATILI

Chovné stádo žiraf Rothschildových v Ústí už na konci letošního února zasáhla rána, a to když z podobných příčin museli chovatelé nechat utratit samce Bastiaana.

„Jeho chování se radikálně změnilo, začal se stávat agresivním vůči samicím a vůči chovatelům. Na konci roku 2016 jsme ho proto oddělili od stáda, tím však došlo k výraznému zhoršení jeho životních podmínek, především v důsledku stresu z oddělení od zbytku skupiny. Museli jsme si vybrat, co je pro nás i celý evropský chov přednější, a to jsou samozřejmě samice,“ tvrdí Končel. V současnosti čítá stádo 5 žiraf.

Mezi laickou veřejností se objevují názory, proč nadbytečné žirafy nevrací zahrady zpátky do divoké přírody do Afriky. Jde o proces tzv. reintrodukce, který podléhá přísným pravidlům.

„Jednou z podmínek je existence schváleného reintrodukčního programu, který v současné době stále není. Zvířat je nadbytek kvůli neustálému zmenšování vhodných území, například rezervací či národních parků, i na území Afriky. Ve volné přírodě by mělo takové zvíře mizivou naději na přežití, ať už kvůli predátorům nebo pytlákům,“ dodal Končel.