Z aktivity své „sousedky“ je nadšený ředitel Muzea lidové architektury Zubrnice Františka Ledvinka. „Předchozí majitelka se o dům příliš nestarala. Doporučil jsem tedy páteru Jenčíkovi, který z objektu chtěl mít nové centrum pro mládež, změnu majitele,“ ohlíží se do minulosti Ledvinka.

BĚH NA BUKOVOU HORU

„Je velice dobré, že se ujal bývalé fary někdo, kdo má zájem objekt udržet v původním stavu. A opráší tu historii Vincence Zahradníka. Ilona Rožková už vydala knihu o knězi, který žil v letech 1780 až 1836 a deset let působil právě v Zubrnicích,“ připomněl Ledvinka.

Kněze připomene i sportovní akce. „Se Sousedským spolkem v Merbolticích organizujeme První Stoupák Vincence Zahradníka. Poběžíme na Bukovou horu a zpět, start je v sobotu 19. srpna v 11 hodin u fary v Zubrnicích. Našemu běhu požehná generální vikář litoměřického biskupství Martin Davídek,“ zve Rožková.

Pořadatelé chtějí během do vrchu zdůraznit, jak byl Vincenc Zahradník pro vesnici důležitý. Tento filozof, kněz a spisovatel žil v Zubrnicích v letech 1820 až 1830, odtud se odstěhoval do Křešic, kde o šest let později při tyfové epidemii zemřel. Knihou o knězi to pro Rožkovou začalo, ale zdaleka nekončí.

„Právě v den našeho vytrvalostního závodu na Bukovku budeme mít křest knihy,“ láká Rožková.

„On Vincenc chodil spát ve čtyři, vstával v osm a říkal: Ba i v noci přemýšlím. Tady v zeleném údolí Zubrnic napsal na 324 bajek, vymýšlel tu ale také filozofické spisy. Byl to dobrý člověk, který nabádal lidi, aby konali jen to dobré,“ tvrdí nová majitelka fary.

Kněz sice napsal takové množství bajek, v nové knize, kterou vydává Centrum Vincence Zahradníka, jich bude méně. Pouhých 27. „Je to podle počtu mlýnů, které zde v Zubrnicích dříve mlely obilí na Lučním potoce. Ale to bylo kdysi, již dávno zanikly,“ uzavírá Rožková.