Pod vedením přednostky kliniky Ivany Liehneové jako jedni z prvních v ČR vložili pacientovi do okna gelový implantát XEN ke snížení nitroočního tlaku při léčbě zeleného zákalu. Jde o miniaturní implantát vyrobený z gelového materiálu.

„Operace jsme provedli u pacientů, u kterých medikamentózní léčba kapkami nebo předchozí chirurgická léčba nedosáhla dostatečného snížení nitroočního tlaku. Vzhledem k tomu, že naše klinika se specializuje na chirurgii glaukomu, přicházejí k nám pacienti i z jiných krajů České republiky, první pacient pocházel z Ostravy,“ uvedla přednostka ústecké oční kliniky Ivana Liehneová.

Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem se letos připojí ke Světovému dni glaukomu (zeleného zákalu).

Na úterý 13. března si připravila od 12:00 do 16:00 hodin den otevřených dveří pro širokou veřejnost. Návštěvníci budou moci nahlédnout do prostor kliniky a nechat si změřit preventivně nitrooční tlak.

Ve čtvrtek 15. března od 15:00 hodin bude v prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní připraven pro laickou veřejnost i pro zdravotníky soubor přednášek lékařů oční kliniky Masarykovy nemocnice, které seznámí veřejnost s problematikou stanovení diagnózy a léčby glaukomového onemocnění.