S aktivisty tak protestuje proti plánovanému posunutí Dolu Bílina na Mostecku. „Devastace přírody se netýká jen Mostu,“ říká herečka, která hraje v populárním seriálu Dášu. Ve videu také žádá ministerstvo životního prostředí, aby se postavilo za lidi a klima.

Ministerstvo nyní vyhodnocuje, jaké vlivy na životní prostředí může další těžba mít. Odpůrci s ní nesouhlasí a požadují systémové změny s investicemi do nových technologií, obnovitelných zdrojů, zelených pracovních míst a turismu.

Erika Stárková, Dáša ze seriálu Most! je proti rozšíření dolu Bílina.  Zdroj: Youtube.com/GreenpeaceCzech

Společnost Severočeské doly chce rozšířit území povrchové těžby hnědého uhlí. Ministerstvo životního prostředí posuzuje její záměr pro první etapu v letech 2019 – 2035. Podle zpracovatelů dokumentace (EIA) posun Dolu Bílina o stovky metrů od Braňan ke vznikajícímu jezeru Most silně naruší ráz neobydlené krajiny v západní části Mostecka, ale významně nezhorší životní prostředí v okolí a zdraví obyvatel.