Na věšáky v téhle třídě žáci nedosáhli. Dostali se v šesti sedmi letech na vysokou a s tak malými posluchači na Katedře výchov uměním Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně se prostě nepočítalo. To však vůbec nemohlo nabourat nápad vysokoškolských pedagogů ukázat prvňáčkům z ústecké Základní školy E. Krásnohorské, jak se dá pracovat s interaktivní tabulí v předmětu hudební výchova, a tak je i seznámit s prostředím, kde studují jejich budoucí učitelé.

Ovládat dotekem

„Hudební výchova je nejen o zpívání, jak se mnohdy praktikuje, ale lze při ní využívat moderní metody. A ukázat dětem a učitelům, že „hudebku" jde učit zajímavým způsobem. Tabule připojená na internet a další zdroje nutí děti k interaktivitě. Půjdou k tabuli a musí tam něco předvést," přiblížila smysl 45 minut tohoto „vyučování" PhDr. Martina Zemanová, Ph.D.

Na samém začátku děti přivítali slovem doc. PhDr. Petr Ježil, Ph.D. a písničkou PhDr. Dana Novotná, Ph.D. Pak už Martina Zemanová začala s dětmi odhalovat tóny stupnice a s pomocí dalších povedených aplikací na interaktivní tabuli motivovala prvňáky k hudebním úkolům. Žádný div, že při každém všem malým školákům letěla ruka nahoru. Každý chtěl jít řešit úlohu, protože děti lákalo vše ovládat dotekem svých prstů. Naprosto bezprostřední atmosféra, kterou dokázali špunti během pár minut vytvořit, pohltila i všechny dospěláky .

Soutěže, hádanky

A když nastoupil se soutěží student Aleš Řezníček, bylo jasné, že dostat děti na oběd bude mít jejich třídní učitelka Mgr. Miroslava Veigendová hodně těžké. „Hudební hádanky" z filmových pohádek po chvíli způsobily, že až do konce vyučovací hodiny bylo u tabule skutečně těsno…

Jak po návštěvě prvňáčků na katedře hodnotí práci s interaktivní tabulí Martina Zemanová? „Nová digitální technologie podporuje inovativní metody a formy vzdělávání a výuky. Je zřejmé, že tento způsob výuky je pro žáky základních škol atraktivnější, příjemnější a zajímavější. Rozvíjí u nich jejich poznávací schopnosti, aktivitu ve výuce a v neposlední řadě kreativitu. Katedra výchov uměním učí budoucí učitele 1. stupně základních škol pracovat s tabulí Smart Board. Při následných praxích na školách jsou tak užitečnými partnery pro své kolegy učitele."

Hodina hudební výchovy, kterou si první žáčci na katedře vyzkoušeli, by prý vůbec nemusela být poslední.