Vyplývá to z nové publikace o jezeru Most, která vznikla pro veřejnost v rámci česko-saského projektu Nová tvář budoucí krajiny. První brožura svého druhu laikům srozumitelně vysvětluje vznik jezera a seznamuje je s projekty, které mají udělat z bývalé důlní oblasti regionální centrum turistiky, odpočinku a sportu.

„Jestliže chceme vytvářet budoucnost, je dobré znát také historii, tedy minulost i současnost regionů, které ovlivnila těžba nerostů, hlavně hnědého uhlí,“ uvedla spoluautorka publikace Dominika Müllnerová, která vede oddělení správy a rozvoje území jezera Most ve státním Palivovém kombinátu Ústí.

S jeho odborníky na projektu spolupracovali specialisté z Technické univerzity ve Freibergu, kteří vytvořili druhý díl brožury, v němž popisují rekultivace hornických lokalit v sousedním Sasku. Obyvatelé obou regionů tak získají přehled o tom, jak se během desetiletí postupně proměňovalo česko-saské příhraničí. Brožury v českém a německém jazyce nabízí zdarma informační centrum v přízemí mostecké radnice.

Komunitní den v Chanově spojený s úklidem a besedou
Romové uklízeli Chanov a pustili si video kritizující kontejnerové byty

Řadu publikovaných údajů si Mostečané ještě nemohou v reálu ověřit, protože jezero Most není zatím pro veřejnost přístupné a podle autorů publikace funguje v ověřovacím režimu. Stát u něj buduje komunikace, parkovací místa a inženýrské sítě. Čeká se také na dokončení pláží, mol a zařízení pro volnočasové aktivity, což budou například hřiště a plochy pro stánky s občerstvením. Vlastní mola získají i vodní ptáci, aby se jim v nové krajině s rekreanty usnadnilo hnízdění. Jezero se otevře, až budou všechny stavby hotové, což má být v létě 2020.

V tomto pololetí se očekává zprovoznění dokončené silnice Most – Mariánské Radčice, která s cyklostezkou vede kolem jezera a zahrnuje i nový most přes řeku Bílinu a železnici. Silnici financoval stát z tzv. 15 ekomiliard s tím, že si ji převezme do majetku Ústecký kraj. „Na tomto převodu se nyní pracuje a musí o něm rozhodnout krajské zastupitelstvo,“ sdělila mluvčí hejtmanství Magdalena Fraňková.

Podle ní se ještě jedná s Ředitelstvím silnic a dálnic, protože s jezerní silnicí si měl kraj, respektive Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, převzít do své správy také nový most, tedy část stávající silnice I. třídy. „Napojení této silnice na most je ale takové, že silnice je ukončena kruhovým objezdem. Ústecký kraj by proto rád od tohoto převzetí odstoupil a vzal si jen novou komunikaci,“ dodala Fraňková.

Vývoj projektů u jezera Most sleduje řada expertů, kteří prosazují další dotace pro region, v němž se má přecházet od uhlí na jiné zdroje energie a vytvářet atraktivnější prostor pro život a podnikání. Kromě programu RE:START, v jehož rámci česká vláda každoročně schvaluje akční plány s konkrétními investicemi, se nabízí i pomoc z nově otevřeného programu Evropské platformy pro uhelné regiony.

„Technická podpora může uhelným regionům v neodkladném procesu odklonu od uhlí výrazně pomoci. Jasná a na míru šitá strategie může v regionech nastolit předvídatelné podmínky jak pro investory, tak pro místní samosprávy,“ sdělila Zuzana Vondrová z nezávislého Centra pro dopravu a energetiku.

Ilustrační foto.
Krušnohor bude opravovat další domy za desítky milionů