Už před začátkem adventu jste si mohli v Deníku přečíst, že jediný klášterní betlém na Šluknovsku v kostele sv. Vavřince v Rumburku si můžete prohlédnout od 30. listopadu do 2. února příštího roku.

Bohatší o nové figurky darované řezbářem

Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince v Rumburku, který patří k nejkrásnějším betlémům dochovaným na severu Čech, se letos vrací k původní tradici. Díky daru rumburského řezbáře Jaroslava Blažka bude betlém bohatší o nové figurky. Rumburští betlemáři, kteří o betlém v posledních letech pečují, klášterní jesličky třikrát promění.

Od 2. ledna příštího roku nahradí stávající scénu narození Páně a klanění pastýřů scéna klanění Tří králů. Od 25. ledna se betlémové figurky promění potřetí. Vystaveno bude nově vyřezané sousoší, představující Útěk Panny Marie, Josefa a Ježíška do Egypta.

Jednadevadesát let starý betlém, vyřezaný těmi nejlepšími řezbáři Šluknovska, pochází z roku 1922. Staví se na ploše o rozloze 20 metrů čtverečních. O jeho vznik se zasloužili řeholníci z rumburského kapucínského kláštera.

Betlém obsahuje na sto figur. Najdeme mezi nimi například Svatou rodinu, tři mudrce, pastýře, ovce a palmy. Na vyřezání figurek a malovaného pozadí se podíleli nejlepší betlémáři ze Šluknovska, které před rokem 1945 patřilo k regionům se slavnou řezbářskou tradicí.

Klášterní betlém je přístupný během otevírací doby Lorety Rumburk od úterý do soboty od 9 do 16 hodin. Jeho návštěva je součástí prohlídkového okruhu v Loretě Rumburk. Vstupné je 50 a 25 Kč, děti do 6 let mají vstup zdarma.

Celkový pohled na klášterní betlém v kostele sv. Vavřince v Rumburku. Letos si připomíná devadesát let od prvního vystavení. Teď bude přístupný veřejnosti během otevírací doby Lorety Rumburk od 30. listopadu do 2. února příštího roku.

O vánočních svátcích je možné betlém zhlédnout ve čtvrtek 26. prosince od 14 do 17 hodin, a dále v pátek a sobotu 27. prosince a 28. prosince mezi 14. až 16. hodinou. Vstupné o Vánocích je dobrovolné.

Betlém v kostele sv. Vavřince v Rumburku zpřístupňuje Římskokatolická farnost děkanství Rumburk.

Lednová vycházka

Klášterní betlém v Rumburku bude k vidění i během lednové Vycházky za rumburskými betlémy, kterou v sobotu 25. 1. 2014 pořádá Spolek přátel Rumburku. Účastníci při vycházce navštíví pohyblivý betlém Jiřího Cobla v Rumburku Dolních Křečanech, dále betlém v kostele sv. Vavřince, autorský betlém Jaroslava Blažka o rozloze téměř čtyři metry čtvereční a na závěr uvidí sbírku betlémů Jaroslava Pšeničky.

Pochůzky za betlémy a vzájemné porovnání každoročních vylepšení jesliček bylo před rokem 1945 nedílnou součástí oslav vánočních svátků na Šluknovsku.

Informace o Loretě v Rumburku

Loreta v Rumburku patří svou reliéfní a sochařskou výzdobou mezi nejhodnotnější loretánské kaple v České republice. Architektonicky cenná vnější schrána loretánské kaple Panny Marie je barokní kopií italského renesančního originálu. Předmětem úcty poutníků je Svatá chýše, dům Panny Marie v Nazaretu, v němž došlo ke Zvěstování o narození Spasitele, kde byl vychován Ježíš a žila Svatá rodina. Loretánskou kapli v Rumburku dal podle projektu významného architekta Johanna Lucase Hildebrandta z Vídně postavit majitel panství kníže Anton Florian z Liechtensteina.

K vysvěcení loretánské kaple došlo 15. 9. 1707. Spolu s ambitem s bohatou nástropní výmalbou ze života Panny Marie a Ježíše Krista, poutními Svatými schody (Scala Sancta) a kostelem sv. Vavřince byla součástí areálu kapucínského kláštera (dnes městská knihovna).

Rumburská Loreta s milostnou sochou Černé madony loretánské (1694) byla významným mariánským poutním místem pro oblast severních Čech a Lužice. Od roku 1950, po násilném zrušení rumburského kapucínského kláštera, se zde nadále konaly mše svaté, Loreta byla pro návštěvníky přístupná jen příležitostně a trpěla dlouhodobou neúdržbou. Roku 1964 byla prohlášena za nemovitou kulturní památku. Od roku 2007 jsou památkově chráněny rovněž čtyři oltáře v ambitu.

Loretánský areál je od roku 1995 vyhledávaným cílem návštěvníků z České republiky a zahraničí. Od roku 1996 se obnovuje, od roku 1999 z Programu záchrany architektonického dědictví ministerstva kultury.

Památkově chráněný objekt je přístupný celoročně od úterý do soboty, v dubnu až říjnu mezi 10.00 až 17.00 hod., od listopadu do března mezi 9.00 až 16.00 hod. Po celý rok se v přilehlém ambitu a kostele sv. Vavřince konají výstavy, koncerty a doprovodné kulturní akce. Mše svaté probíhají každé poslední úterý v měsíci od 15.00 h. ve Svaté chýši. Udržela se tradice srpnové církevní odpustkové slavnosti Porciunkule, trvající od 17. století.

K dispozici jsou tři stálé expozice „Historie Lorety v Rumburku (1707-2007)", „Loretánské podzemí v Rumburku" a „Kapucínský konvent v Rumburku (1683-1950)". V roce 2013 se ve vstupní budově Lorety zpřístupnila „Expozice církevního umění Šluknovska". Areál, který ročně navštíví více než na 8 000 návštěvníků, spravuje Římskokatolická farnost děkanství Rumburk.

Zpracovali Ivo Chrástecký a Klára Mágrová