Zastupitelé tak chtějí podpořit rozšíření nabídky významných kulturních akcí a jejich pořadatelů. Prioritou je přispět především na mezinárodní festivaly, krajské postupové přehlídky a občanské aktivity v kultuře v Ústeckém kraji.

Další skupinou jsou aktivity, které se vztahují k zachování a rozvíjení tradiční lidové kultury a akce podporující zápis do UNESCO.

To se letos týká zejména Krupky a Mědence. Tato místa by se v polovině roku měla jako historicky první v kraji dočkat zápisu do seznamu světového dědictví UNESCO v rámci česko-německého projektu Hornická kulturní krajina Krušnohoří. 

Zažádat o dotaci je možné do 2. února.