Jednou z nejdůležitějších akcí, která ho letos čeká, je podle krajské radní pro kulturu a památkovou péči Jitky Sachetové účast na světové výstavě Expo 2015 v italském Miláně.

Od května do října se na ní představí na 130 zemí. To nejkrásnější z Ústeckého kraje si tam lidé budou moci prohlédnout po dva týdny v srpnu.

Jakému tématu se bude věnovat expozice Ústeckého kraje na Expu 2015?
Naše expozice se nezaměřuje pouze na kulturu nebo historii. Velký prostor věnujeme přírodě, krajině a tomu, co z ní pochází. Naše výstava se bude rozléhat na ploše více než 80 metrů čtverečních. Ústecký kraj se bude prezentovat při regionálních dnech 22. a 23. srpna.

Jak dlouho trvá příprava takové expozice?
Pracujeme na ní už skoro celý rok. Velkou část výstavy připravil odbor regionálního rozvoje, který propaguje kraj v zahraničí.

Co všechno bude expozice Ústeckého kraje obsahovat?
Čtvrttunovou skleněnou chmelovou šišku, kterou zapůjčí Chrám chmele a piva v Žatci, chmelové liány a nebude chybět ani porcelán z Dubí. Všichni znají cibulák, ne všichni ale vědí, že pochází z Ústeckého kraje. Lidé uvidí i unikátní vitráže velké přes dva a půl metru zobrazující Portu Bohemicu. Pro výstavu je zhotoví Vitrageart Lubenec.

Který exponát je nejvzácnější?
Řekla bych, že kopie šperků Ulriky von Lewetzov, životní lásky Johanna Wolfganga Goetha. Jsou vyrobené z českých granátů. Jedinečná je i kopie křesla Giacoma Casanovy, jehož originál je k vidění na zámku v Duchcově a je opředen mnoha legendami.

Kolik bude účast na světové výstavě kraj stát?
Zhruba 1,5 až 2 miliony korun. Máme spoustu jiných zahraničních výstav, ale tato je určitě největší a nejprestižnější.

Peníze na všechny akce nestačí

Kolik peněz je v letošním krajském rozpočtu schváleno pro kulturu?
Letos kultura dostala 177,9 milionu korun, což je 3,78 procenta z celkového rozpočtu Ústeckého kraje.

Je to víc než loni?
Loni měla kultura k dispozici 171,2 milionu korun, ale dalších 50 milionů stálo financování provozu Severočeského divadla v Ústí nad Labem. Letos už ho ale financuje město. Dostali jsme tedy o něco víc než loni, ale pokud porovnáte, jaké procento z rozpočtu kraje jde na kulturu, je to hodně málo. Více než 87 procent výdajů jde do našich příspěvkových organizací. Dlouhodobě je kultura, a to nejen v Ústeckém kraji, podfinancována. V rámci republiky se výdaje na ni pohybují okolo jednoho až dvou procent.

Proč si myslíte, že na kulturu jde tak málo peněz?
Protože pro mnoho lidí, bohužel i pro státní rozpočet, zatím není prioritou. Práce a zajištění rodiny je důležitější, kultura stojí až někde na konci. Přitom by měla být alespoň v polovině. Kultura totiž není jen divadlo, provází nás celým životem. Chování a stolování má také svou kulturu. Ne každý člověk má na to jít jednou za týden do divadla, kina nebo na výstavu, my ale nemůžeme fungovat bez vybírání vstupného. Dotační tituly ji nezachrání, podpora musí přijít hlavně shora, ze strany státu.

Jinými slovy, ani letošní rozpočet nestačí?
Nemáme peníze na všechno, co bychom chtěli. Při udělování dotací je musíme rozdrobit, protože chceme podpořit co nejvíce žadatelů, kteří přišli s nápadem na uspořádání kulturní akce. Řada nápadů je krásná a ve vesnicích dokáže udělat mnoho, nemůžeme ale pomoci všem.

Jaké akce hlavně podporujete?
Prioritu mají akce s celokrajským či celorepublikovým dosahem, jako jsou krajská kola kulturních soutěží, postupové přehlídky, hudební i divadelní festivaly s rázem amatérských soutěží, z nichž účastníci mohou postoupit až do celonárodního kola. Nemůžeme podpořit každou výstavu v každé obci. Mnoha lidem ale pomůže i konzultace, při níž je nasměrujeme na jiné instituce v jejich okolí, které jim mohou pomoct.

Jaký nápad na uspořádání akce vás v poslední době zaujal?
Nedávno jsem jednala se spolkem z Chomutova, který chce vystavovat dřevěné loutky, a to i z 20. let minulého století. Shromáždil velikou sbírku, kterou chce propagovat. Mně se nápad velmi líbil, protože počítá i s praktickými dílnami pro rodiny s dětmi, které jsou teď oblíbené. Děti si při nich vyzkouší řadu věcí a něco nového se naučí. Pro výstavu máme i vhodné prostory zámek Nový Hrad v Jimlíně. Vše ale uskutečníme až příští rok, letos už není prostor v nabitém programu.

Jaké máte pro letošek priority?
Prioritou určitě zůstává posílení činnosti našich příspěvkových organizací, ať jsou to knihovny, muzea, galerie nebo naše hvězdárna v Teplicích. Nemohu zapomenout ani na zámek Nový Hrad Jimlín. Snažíme se také získávat větší množství peněz do našich dotačních titulů.

Která z těch priorit je největší?
Společně s Karlovarským krajem a Svobodným státem Sasko se pro oblast Hornické kulturní krajiny Krušnohoří snažíme získat zápis na Seznam světového dědictví UNESCO. Projekt chrání hornické památky a připomíná rudné dolování v Krušných horách. Pokud vše půjde dobře, mohlo by se na seznamu objevit už příští rok. Na čekací listině je i Žatec město chmele a město Terezín jako barokní pevnost.

Oslavy planetária, novohradská pouť

Které velké kulturní akce letos kraj nabídne veřejnosti?
Jedna z největších akcí letošního roku, která začala tento týden v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích, je výstava Ad gloriam Dei ke 130. výročí Diecézního muzea v Litoměřicích a 20 letům jeho obnovené existence. Potrvá do konce dubna. Na únor plánujeme zprovoznění nového zrcadlového dalekohledu v Severočeské hvězdárně a planetáriu v Teplicích. Je to dárek k loňskému 50. výročí založení hvězdárny. V létě si navíc připomeneme 20 let od otevření planetária. Nesmím zapomenout ani na Pamětní síň Emila Filly na zámku v Peruci, která se lidem opět otevře, doufejme, 18. května. Před třemi lety byla vyloupena. Museli jsme přistoupit k přísným bezpečnostním opatřením, ale veřejnost bude mít možnost ceněná díla známého malíře znovu vidět.

A jaká významná výročí letos oslavíte?
Od dubna až do konce roku budou probíhat oslavy 550. výročí založení Nového Hradu v Jimlíně. Hlavní akce se uskuteční v rámci Novohradské pouti 16. a 17. května. Kromě velikonočních slavností a dětského dne se lidé mohou těšit i na tradiční prosincové Adventní setkání. V květnu si v našich muzeích připomeneme 70 let od ukončení 2. světové války a osvobození, v červnu si Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem výstavou připomíná 50. výročí znovuotevření galerie v prostorách jízdárny roudnického zámku. Na léto a podzim připravují naše muzea v Teplicích a Litoměřicích výstavy jako připomínku dalšího významného výročí, a to 600 let od upálení Mistra Jana Husa. Nemohu zapomenout ani na 70. výročí knihovny v Ústí nad Labem.

Připravujete už i akce pro příští rok?
Ano. Zpestří ho zejména oslavy 700. výročí narození Karla IV. Už teď pracujeme na tom, aby si lidé mohli prohlédnout jeho korunu přímo u nás v Ústeckém kraji.