Díky nim získala pro následujících 5 let finanční prostředky v celkové výši 842 milionů Kč. To ji řadí na 6. místo z celkově 34 podpořených jak soukromých, tak veřejných vysokých škol.

Evropský strukturální a investiční fond (ESIF), konkrétně Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), se v novém programovém období zaměřil na excelentní výzkum, rozvoj vysokých škol a pedagogického vzdělávání.

ROZVOJ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ

UJEP proto do výzvy předložila návrhy projektů, které by jí umožnily nejen inovovat stávající studijní programy, ale také rozvíjet přístrojové vybavení univerzity, rekonstruovat a modernizovat vzdělávací prostory či zkvalitnit informační a komunikační technologie. UJEP také připravila úspěšný projekt zaměřený na další zkvalitnění studia studentům se specifickými potřebami.

„Byli jsme mimořádně úspěšní. Celková částka 842 milionů řadí UJEP v žebříčku podpořených českých vysokých škol na 6. místo vedle takových univerzit, jako jsou Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci nebo České vysoké učení technické v Praze," vyzdvihuje práci univerzitních kolegů rektor doc. Martin Balej.

Příprava projektových žádostí do OP VVV probíhala na UJEP od ledna do srpna 2016. „V letních měsících, kdy si většina lidí užívá zaslouženého volna, jsme finišovali se psaním projektů a ladili poslední úpravy," vysvětluje prorektor Martin Novák.

Ruku v ruce s faktickou přípravou projektů probíhala o jejich strategickém zaměření a prioritách četná jednání rektora jak uvnitř univerzity, tak i mimo ni.

VSTŘÍCNÝ POSTOJ MINISTERSTVA

„Od počátku se ve své funkci setkávám se vstřícným a empatickým přístupem paní ministryně školství Kateřiny Valachové i jejích náměstků a to, nejen v této oblasti, považuji za naprosto nadstandardní. Jsem přesvědčen, že množství času, ale i objem pozitivní pomoci a poradenství, které mi vedení MŠMT věnovalo, se postupně odrazí v rozvoji naší univerzity a potažmo i celého regionu. Jsem tomu velmi rád," říká rektor doc. Martin Balej.

Úspěšné projekty univerzitě umožní připravovat studenty v moderních a kvalitně vybavených výukových prostorech s použitím přístrojů i zařízení s nejmodernějším technickým zázemím.

„Všechny čtyři projekty jsou vzájemně provázány a tvoří jeden kompaktní celek, který vyjadřuje soudržnost a sílu naší univerzity. Ta vstoupila do 21. století s vizí otevřené, stabilní a kvalitní instituce. Proto je naší hlavní značkou právě U21", doplňuje Martin Balej.

K hlavním čtyřem celouniverzitním projektům v U21 se připojily následně i projekty fakultní zaměřené na rozvoj a podporu výzkumně zaměřených studijních programů (doktorské programy).

„Jsem velmi rád, že zaměstnanci UJEP vnímali přípravu projektů jako jednu z hlavních priorit a aktivně se zapojili do dílčích činností přípravy. Stálo je to hodně času i sil, ale jsou to právě oni, kteří byli u zrodu tohoto historickému úspěchu UJEP," vyjádřil poděkování rektor doc. Balej.

Fyzická realizace projektu začala 1. května a potrvá do 31. prosince roku 2022. V následujících 5 letech tak bude univerzita v rámci projektů U21 inovovat a akreditovat studijní programy zejména technického, přírodovědného, environmentálního, pedagogického, zdravotnického a ekonomického zaměření. Dále budou rekonstruovány objekty, které rozšíří nabídku kvalitního vzdělávání o moderní prostory, vybavení a zařízení.

„Univerzitu chci budovat jako kvalitní, efektivní a zejména jednotnou vzdělávací instituci, která je konkurenceschopná v národním i mezinárodním srovnání," uzavírá rektor doc. Balej.