Před 80 lety se hostinské živnosti v Mostě potýkaly s poklesem výčepu piva. Plyne to ze zprávy, kterou v dubnu 1937 zaznamenal kronikář.

„Hostinské živnosti v Mostě si stěžují na hospodářskou situaci a z toho plynoucí pokles výčepu piva. Za minulý rok bylo v Mostě vyčepováno 13 300 hektolitrů, což je proti množství piva v roce 1928 o 45 procent méně," píše kronikář o konzumaci zlatavého moku s tím, že před I. světovou válkou bylo v Mostě hostinských živností sedmdesát a nyní jich je téměř osm desítek. „Přírůstek tedy činí 15 procent proti předválečným letům, kdy se například v roce 1914 vyčepovalo 26 tisíc hektolitrů piva. Tehdy připadalo na jednu živnost 380 hektolitrů, kdyžto v roce 1928 byl průměr 300 hektolitrů a za loňský rok klesl výčep na 167 hektolitrů na jednu živnost," doplňuje zápis v kronice z roku 1937.

Zpráva z 24. dubna 1937 říká, že na mosteckém vlakovém nádraží bylo v roce 1935 odbaveno 866 433 cestujících, z nichž 836 950 jelo osobními vlaky, což je 96,6 procent všech odbavených. Vlaky II. třídy rychlíku se přepravilo z Mostu 158 osob. Na nádraží v Ústí nad Labem bylo ten rok odbaveno 1 200 000 cestujících, z toho 82 209 osob použilo k přepravě rychlíků. V sousedním Chomutově bylo na nádraží odbaveno 813 034 cestujících. Z nich 21 procent, tedy 16 819 jelo rychlíkem.

V dubnu roku 1937, přesněji 19. dubna, odešel na odpočinek četnický štábní kapitán Jan Adamec. Ten sloužil u četnictva od roku 1902. Od roku 1924 působil v Mostě jako okresní velitel. Do Mostu byl přeložen z Klatov. „Za svého působení v Mostě se těšil všeobecné vážnosti ve všech vrstvách obyvatelstva našeho města. Byl oblíben i u svých podřízených. Odborné své znalosti prokázal v četných případech. Dostalo se mu několika pochvalných uznání," zaznamenává městská kronika Mostu z roku 1937.

Lucie Králíková