Od 1. září krajský soud otevře nové informační centrum pro civilní, obchodní, správní a trestní úsek v 1. patře krajského soudu, číslo dveří 104.

Ke službám bude patřit vyznačování právní moci, nahlížení do spisů, předávání písemností a podobně. Tím se uleví přetíženým soudním kancelářím.