Jak se někomu může vyplatit vést tělo třeba i tři sta kilometrů daleko a zase zpátky?
Vyplatí se to za té situace, když pro toho zemřelého nejedou jednotlivě, ale sváží je velkokapacitními vozy pro 20-30 zemřelých. Naplánují trasu, kdy například z Tábora vyjíždí vůz do České Lípy nebo Varnsdorfu, naloží těla a odvezou je pryč. Náklady se tak rozpustí do počtu těl, která se ve velkém objemu převážejí do vzdálených krematorií.

Jak víte, že tomu tak je?
Máme s pohřebními službami podepsané smlouvy, kde deklarují, že při přechodu na nového nájemce s námi budou spolupracovat, budou k nám jezdit pro zemřelé. My bychom byli i ochotni si pro ně zajet, vyšli jsme jim vstříc. Přislíbili nám to, ale nekonají tak. Vidím za tím vším kroky bývalého nájemce, který neunesl tíži toho, že už zde není a je zde někdo nový. Chce prokázat, že on jediný byl schopný se o to postarat a ti ostatní jsou neschopní. Některé praktiky pak už hraničí s vyhrožováním a vydíráním.

Jak to myslíte?
Řekli mi, že toho i nechají a budou ke mně jezdit, ale musím jim za ty zemřelé dát peníze. Desátky. Jako jim platí ostatní. Jsou v pozici, kdy nevydírají jenom mě, ale i ostatní. Když jim je nedám, budou mě ekonomicky likvidovat. Nenechají mě v klidu pracovat.

Kdo vám vyhrožuje? Je to nějaká skupina lidí?
Ano, pracují v tom dlouho, byli zvyklí na poslušnost a přísun finančních prostředků. Tito lidé se pak neštítí ničeho. Už jednou mi bývalý nájemce vypálil pohřební službu. Co vám teď udělá tahle skupina lidí? Unesou vám děti, nechají vás zabít? Až tak daleko to může zajít.

Jak pokrýváte ztráty?
Podnikám v oboru pohřebnictví více než 27 let, mám více společností. Přestože nám dnes škodí, tak jsme úspěšní v jiných společnostech díky vzdělání, zkušenostem a znalosti trhu. Zákazníci se nám vracejí, takže jim patří velký vděk, že nepodlehnou tlakům a pomluvám.

Obracíte se i na zahraničí?
Ano, zejména na trh v blízkém příhraničí. Pokud chceme ale být úspěšní, musíme nabídnout stejnou či vyšší kvalitu a samozřejmě nižší cenu.

Pohřeb bez obřadu vyjde zhruba na 10 tisíc korun. Kolik z toho je částka pouze za zpopelnění?
Samotná položka zpopelnění, tedy provedení spalu, se pohybuje v rozpětí od 2 do 3,5 tisíce korun. Jsou tam jisté náklady na spotřebu plynu a elektrické energie a výkon pracovníků, a pak přiměřený zisk na obnovu technologie.