V Mostě vznikla nová oddělení pro vážně nemocné lidi. Speciální zařízení NIP a DIOP jsou první svého druhu v krajských nemocnicích.

Je to jedna z největších změn v mostecké nemocnici od jejího vzniku v roce 1975. Za 44 milionů korun vybudovala dvě zcela nová oddělení. Následná intenzivní péče (NIP) a dlouhodobě intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP) mají celkem 27 lůžek a za pár týdnů přijmou první pacienty. Budou převážně z „jipek" a ARO.

„Ne všichni se dokážou po stabilizaci životních funkcí dostat do normálního života, a proto je nutné někde tyto pacienty umístit a starat se o ně," říká Lucia Prusíková, primářka nového pracoviště.

Pomoc regionu

Dosud jediné pracoviště tohoto typu v Ústeckém kraji je v Lounech, kde je deset lůžek. Poptávku ale nemohou uspokojit. Ústecký kraj je na tom zatím nejhůř ze všech regionů v České republice. Proto se využívá pomoc v Karlovarském kraji, v nemocnici v Ostrově nad Ohří.

V ČR přitom každoročně roste počet pacientů v kritickém stavu, kteří musejí být hospitalizováni na jednotkách intenzivní péče (JIP). Díky moderní medicíně stoupá počet přeživších až na 80 procent. JIP ale stojí hodně peněz a lůžka jsou třeba pro další akutní případy. Proto vznikají NIP a DIOP.

"Cesta k nim byla dlouhá. Vyžadovalo to celou řada povolení," tvrdí Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, která má v Ústeckém kraji pět velkých nemocnic včetně mostecké. Nová oddělení v Mostě jsou mezi nemocnicemi Krajské zdravotní prvními s takovým zaměřením a zároveň jsou počtem lůžek největší v regionu.

Ilustrační foto.
V kraji chybí stovky zdravotních sestřiček. Nemocnice koukají po Ukrajinkách

Šance i pro zdravotníky

Obě oddělení v Mostě se ještě musejí dovybavit. Pacienty se budou obsazovat postupně a spolu s nimi se bude doplňovat personál. „Zajistit ho bylo velmi obtížné, z počátku se nám to zdálo skoro nemožné," připouští Novák.

Teď mají mostecká NIP a DIOP několik lékařů a tým sester, ošetřovatelek a sanitářů. Služby pomohou zajistit specialisté z okolních nemocnic. „Náběh nového oddělení není žádná legrace. Je to náročná a komplexní práce," uvedl Luděk Hyka, primář centrálních operačních sálů v Mostě a bývalý ředitel zdravotní péče, který s novinkou pomáhal.

Zájem o práci na nových odděleních má vzrůst, až se provoz zaběhne a vstoupí do povědomí zdravotníků.

„V době, kdy se v ostatních českých nemocnicích různá oddělení spíše zavírají, my otevíráme nová," řekl Petr Fiala, generální ředitel společnosti Krajská zdravotní.

U nemocnice v Mostě vznikne 186 parkovacích míst
Lékaři uvolní svá místa. U nemocnice v Mostě vznikne velké parkoviště

Není to hospic

Proč zrovna Most? Protože nemocnice měla vhodné prostory a je dobře dostupná z různých částí kraje, který potřebuje speciální oddělení pro regeneraci po těžkém zdravotním stavu. Pacient může být na oddělení až tři měsíce, déle jen po dohodě se zdravotní pojišťovnou. I proto jsou v NIP a DIOP vítány návštěvy rodin pacientů, které mohou zlepšit psychický stav chronicky nemocných.

Odborníci zároveň upozorňují, že tato nemocniční léčebná zařízení nelze zaměňovat za hospice, které jsou zaměřeny na jinou, paliativní péči, jež zmírňuje utrpení při nevyléčitelných chorobách.

Co jsou NIP a DIOP

Následná intenzivní péče (NIP) je péče o pacienty, u nichž došlo ke stabilizaci stavu, ale jsou dosud závislí na podpoře základních životních funkcí (typická je umělá plicní ventilace)

Kritéria pro přijetí: stav po kritickém onemocnění ve stabilizovaném stavu, neobnovila se jedna či více životních funkcí, hospitalizace na intenzivním lůžku (ARO, JIP)

Umístění: 4. patro budovy A mostecké nemocnice, 12 lůžek s přístroji

Poslání pracoviště: bezpečné odpojení od umělé plicní ventilace, optimalizace zdravotního stavu a překlad na DIOP či propuštění do následné, ošetřovatelské nebo domácí péče

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP) je péče o pacienty, kteří již nejsou závislí na podpoře základních životních funkcí.

Kritéria přijetí: pacienti po kritickém onemocnění ve stabilizovaném stavu s poruchou vědomí nebo se závažným, nejčastěji neuralgickým postižením, jejichž stav již nevyžaduje umělou plicní ventilaci

Umístění: 3. patro budovy A, 15 lůžek s monitoringem

Poslání pracoviště: zabezpečení intenzivní ošetřovatelské péče dlouhodobého charakteru, která zahrnuje péči o dýchací cesty a intenzivní rehabilitaci.

Obě oddělení jsou plně klimatizovaná, mají skladové prostory a prostory pro lékárnu. Budou mít i dva televizory na pojízdném stojanu, aby bylo možné přejíždět od pacienta k pacientovi.

Vznik nových oddělení dotoval z větší části Ústecký kraj, kterému Krajská zdravotní patří.