Byli jste letos už v kostele? Pokud ne, máte jedinečnou příležitost v pátek 1. června. A nezapomeňte vzít s sebou i své děti. Můžete jim tak zpestřit jejich svátek.

Pro veřejnost se totiž v ten den opět otevřou mnohé dveře sakrálních památek po celé České republice. Probíhat bude ekumenický projekt Noc kostelů, jehož motto letos zní: „Vy všichni jste děti světla. Nám nevládne noc, ani temnota." (Srov. 1 Sol 5,5). Jeho cílem je představit křesťanství srozumitelnou formou a kostely jako důležitou součást společenského života obce či města a upozornit na jejich kulturní hodnotu.

Litoměřická diecéze se k ekumenickému projektu Noc kostelů, jehož mediálním partnerem jsou i regionální Deníky, připojuje potřetí.

Zájem pořadatelů rok od roku stoupá

„I když je akce organizačně náročná, rok od roku stoupá zájem pořadatelů ochotných dobrovolníků z farností a sborů, kteří ve spolupráci s kněžími přihlásí svůj kostel, kapli či modlitebnu k akci a následně připraví doprovodný program tak, aby byl pro veřejnost co nejzajímavější a přitom byl respektován sakrální prostor. Výsledek jejich několikaměsíční práce pak mohou posoudit sami návštěvníci," přibližuje mluvčí Biskupství litoměřického Jana Michálková.

Ta informovala, že v současné době je v litoměřické diecézi k Noci kostelů přihlášeno 162 církevních objektů. Jejich počet není konečný, další zájemci se stále ještě hlásí. Kromě katolické církve (124 objektů) se k akci připojily i Církev československá husitská (12), Českobratrská církev evangelická (12), Sbor církve bratrské (4), Pravoslavná církevní obec (3) a další.

„V roce 2010 to bylo celkem 65 objektů v litoměřické diecézi, ve kterých bylo během Noci kostelů napočítáno na 11 tisíc návštěvnických vstupů, a v roce 2011 to bylo 136 objektů s více než 23 tisíci návštěvnickými vstupy," doplnila Jana Michálková.

Vstup a programy jsou zdarma

Noc kostelů bude probíhat v pátek 1. června od odpoledních či večerních hodin až do půlnoci, přičemž tento čas je orientační, jednotlivé programy s přesnými časy jsou postupně zveřejňovány na www.nockostelu.cz.

Vstup do církevních objektů a doprovodné programy jsou zdarma. Návštěvníci se mohou těšit na koncerty různých žánrů, zajímavé přednášky, komentované prohlídky, ukázky liturgických oděvů i předmětů, programy pro děti nebo návštěvy míst běžně nepřístupných. Pokud si však budou chtít jen tak v klidu posedět, budou mít i k tomu příležitost. Organizátoři mysleli i na toto a v rámci svých programů nabídnou prostor pro ztišení…

Jaké jsou letos novinky?

Letošní novinkou je výtvarná soutěž pro děti (podrobnosti čtěte na jiném místě této strany), pexeso s vyobrazeními liturgických předmětů, připravené speciálně pro Noc kostelů (autoři: ilustrace Mgr. et Mgr. Vít Pelc, text Mgr. Eva Hovorková a Mgr. Miloslav Marek), a brožury s přehledem otevřených církevních objektů na území litoměřické diecéze, které zároveň návštěvníkům poslouží jako poutnické pasy. Do těchto brožur si mohou nechat otisknout jednotlivá pamětní razítka a za určitý počet razítek jim bude vystaven certifikát poutníka. Bližší informace na webových stránkách Noci kostelů (www.nockostelu.cz) a u pořadatelů.

Jak pexeso, tak brožury (poutnické pasy) dostanou návštěvníci zdarma.

Biskup navštíví Smržovku

Noc kostelů v litoměřické diecézi i letos svým jménem zaštítil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, který navštíví u příležitosti letošní akce Smržovku v Libereckém kraji.

„Chceme-li charakterizovat křesťanský evropský projekt „Noci kostelů", pak to můžeme snad oprávněně označit jako „odkrytí bohatství našich křesťansky smýšlejících předků". Kostely jsou většinou postaveny na významných místech obcí a měst, ale i na návrších a kopcích. Jen těžko je může kdokoliv z lidí přehlédnout. Přesto však, v současné době obzvláště, je lidé mohou míjet a procházet kolem nich jako kolem kulis, bez hlubšího zájmu, ale i proto, že chrámové dveře jsou zamčeny. Jistě, otevírají se pro konání bohoslužeb, pokud tam ještě někdy jsou. Při „Noci kostelů" se však chrámové brány otevřou i v noci proto, aby bylo všem zřejmé, že chrám jako posvátný prostor je i pokladnicí umění a krásy, otevřenou biblickou knihou o dramatech historie záchrany člověka, místem zastavení, údivu a zamyšlení, stejně tak modlitby a setkání s Bohem. Naši křesťanští předkové si do hrobů svá bohatství nevzali. Ponechali je nám. Máme co odkrývat sobě i druhým," říká v souvislosti s jedinečným projektem litoměřický biskup.

Kdo akci zaštítil a podpořil

Spolu s ním akci zaštítili také také hejtmani krajů Ústeckého a Libereckého a někteří starostové měst a obcí. Programy stejně jako v minulých dvou letech připravovaly jednotlivé farnosti a sbory samy, biskupství zajišťuje koordinaci a propagaci akce (včetně financování propagačních letáků a plakátů). Celou akci finančně podpořily Ministerstvo kultury ČR, Ústecký kraj, Liberecký kraj a Nadační fond Kalich. Ceny do soutěže věnovala firma DISTAV CZ stavební, s. r. o., Dino Toys s. r. o., Centrum Babylon Liberec, Zoologická zahrada Liberec, Zoologická zahrada Ústí nad Labem a Biskupství litoměřické. Hlavní koordinátorkou Noci kostelů za litoměřickou diecézi je Ing. Kristýna Solničková, MBA.

Historie Noci kostelů

Kristýna Solničková v souvislosti s historii Noci kostelů uvádí: „Psal se rok 2004, když jeden vídeňský kostelník zatoužil užít si klidnou chvilku v atmosféře nočního kostela. Nechal však odemčené dveře a světlo svící zářící do noci spolu s tichou meditativní hudbou linoucí se z kostela přilákalo kolemjdoucí. Ti se odhodlali vstoupit a po několika zvídavých dotazech rozhodl se kostelník udělat pro ně komentovanou prohlídku. Po této úspěšné náhodné akci se kostelník rozhodl, že by mohl totéž zkusit zopakovat. Zcela spontánně se k němu připojili ještě další kolegové a veřejnosti se tak otevřelo celkem 5 vídeňských kostelů."

Velký úspěch zaznamenaný v těchto několika objektech vedl podle hlavní koordinátorky akce za litoměřickou diecézi k tomu, že v roce 2005 vznikl na děkanství v centru Vídně tým, který vytvořil koncept pro první Noc kostelů. Čas plynul a po několika letech, v roce 2009, se „sláva" Noci kostelů dostala až za hranice Rakouska. Několik Brňáků, kteří se o věhlasu této akce dozvěděli, si řeklo, že to zkusí také. 29. května 2009 tak proběhla první Noc kostelů v České republice, při níž se otevřelo celkem 34 kostelů, kaplí a modliteben v Brně a několika dalších městech.

O rok později se již do Noci kostelů postupně zapojily všechny české a moravské diecéze a 28. května 2010 proběhla první celorepubliková Noc kostelů. Akce si získala velkou přízeň veřejnosti a v loňském roce překročila opět další hranice. V pátek 27. května 2011 se tak konala první česko-slovenská Noc kostelů.

Děti, zapojte se do výtvarné soutěže!

Novinkou je i výtvarná soutěž pro děti do 15 let na téma „MOJE NOC KOSTELŮ" aneb jak jsme prožili Noc kostelů, co nás nejvíce zaujalo.

Soutěží se ve třech kategoriích: I. kategorie děti do 6 let; II. kategorie děti od 7 do 11 let; III. kategorie děti od 12 do 15 let. Výtvarná technika i zvolený formát jsou libovolné.

Vítězové budou odměněni hodnotnými cenami. Výtvarné práce je třeba zaslat v termínuod 4. 6. do 15. 7. 2012 na adresu: Biskupství litoměřické, Dómské nám. 9, 412 88 Litoměřice a obálku označit heslem „Soutěž".

Na zadní stranu obrázku je třeba připojit tyto informace: jméno, příjmení, věk, adresa, tel. číslo a e-mail. Soutěž probíhá pouze na území litoměřické diecéze (obrázky nebudou vraceny).

Bližší informace na www.nockostelu.cz a www.dltm.cz

Mezi zajímavosti programů Noci kostelů 2012 patří např. to, že:

• spojení mezi 17 zpřístupněnými církevními objekty v Děčíně a okolí letos zajišťuje speciální autokar. Jízdní řád je součástí připravované mapy;

• římskokatolické farnosti Mostu a okolí a Občanské sdružení „Vtelno žije" pořádají „Okružní jízdu po kostelích Mostecka". Trasa začíná u kostela sv. Václava v Mostě, odjezd v 17.45 hod.;

• během Noci kostelů bude mezi čtyřmi otevřenými objekty v Semilech probíhat okružní autobusová přeprava poutníků;

• v rámci cesty „Magickou nocí za kostelíky na Verneřicku a Benešovsku" bude přidán další autobus, neboť jeden je již zcela zaplněn a stále se hlásí další zájemci (a ještě je možnost se přihlásit);

• v chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníku bude otevřena kostnice + v sobotu 2. června bude půl hodiny před svítáním otevřena věž prvním 20 nadšencům;

• v Bílé-Letařovicích bude součástí prohlídky kostela i prohlídka blízké kostnice s kostěným oltářem (spojeno s výkladem o osudech vesnice). V sobotu 2. 6. 2012 program pokračuje barokní poutí z Českého Dubu do Letařovic.