Ceny takového dřeva jsou příznivé, ale najít vhodné stromy, vyřídit si povolení, pokácet, odvézt, zpracovat a uklidit po sobě v lese musí zájemce sám.

Samotěžbu nabízejí radnice ve městech a obcích na Litoměřicku, které vlastní větší plochu lesa. Například v Litoměřicích se prodává prostorový metr palivového dřeva ze stromů pokácených samotěžbou 150 až 400 korun. „Je o to značný zájem, registrujeme žádosti rok dopředu. Cena je odvislá od lokality a druhu dřeva. Před těžbou je s každým sepsána dohoda s podrobnými podmínkami," vysvětluje vedoucí lesního hospodářství Vladimír Kolář. Město Litoměřice obhospodařuje 530 hektarů lesa a každý rok obnovuje les podle hospodářského plánu výsadbou zhruba 40 tisíc sazenic.

Některá hospodářství, která disponují svými nebo smluvními pracovníky, mají už pro zákazníky palivové dřevo naštípané na standardní rozměry. Jeho cena je ale vyšší. Největší zájem je o tvrdé dřevo, které je z dubu, jasanu, habru nebo javoru a stojí 1 410 korun včetně DPH za metr, netříděné dřevo přijde na 660 korun.

Velké lesní pozemky obhospodařují Lesy České republiky. Jejich mluvčí Eva Jouklová uvedla, že i u nich je obecně samotěžba možná. „Záleží na lokalitě a dalších podmínkách. Zájemce by se měl informovat na lesní správě, sejít s revírníkem a domluvit se, které stromy by mohl porazit. Většinou jde o suché nebo poškozené stromy. Dřevo pak získá na základě smlouvy, jejíž součástí bude i výpočet ceny," vysvětlila Eva Jouklová.

Patrně největší plochu lesa na Litoměřicku obhospodařuje město Úštěk, celkem 730 hektarů, o těžbu a zalesňování podle hospodářského plánu se starají dodavatelské firmy. „Když zájemce přijde, nabídneme mu stromy vhodné k těžbě, můžeme se dohodnout i na stromech, které si vybere sám. U slabé hmoty a materiálu z dočišťování pasek je cena nejnižší a pohybuje se do 200 Kč za kubík, ze soušek, vývratí a individuálních stromů od 400 do 600 korun za kubík. Zajišťujeme zásobování dřevem i s dopravou do 20 kilometrů. Za jeden kubík dřeva v metrových polenech s dopravou do pěti kilometrů účtujeme 1 350 korun včetně DPH," uvedl lesní hospodář města Úštěk Martin Matička.