„Systém byl součástí monitoringu objízdných tras nedostavěné části D8 přes České středohoří. Po otevření D8 se v obcích a na objízdných trasách doprava zklidnila. Z tohoto důvodu ŘSD rozhodlo o demontáži a po nutné technologické obnově dojde k jejich nasazení na D1,“ uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

RADARY MĚLY PODLE ŘIDIČE ZŮSTAT

Kamery byly v tomto místě v provozu od roku 2008, kdy důvodem jejich vybudování bylo časté překračování rychlosti a častý výskyt dopravních nehod, na kterém měl svůj podíl právě vysoký provoz způsobený protahováním dostavby dálnice.

„Provoz je menší, ale i tak si myslím, že radary měly zůstat. U Malých Žernosek musí člověk při odbočování do obce ve směru od Lovosic v zatáčce kolikrát úplně zastavit a pokud za ním někdo pojede rychle, může do něj nabourat, protože do zatáčky není z dálky vidět a málokdo tu čeká stojící auto,“ říká šofér Jakub, který v tomto úseku již několikrát podobně nebezpečné situaci čelil.

Úsekové měření probíhalo v přibližně 200 až 300 metrů dlouhém úseku. Kamera spolu s fotografií zaznamenala čas vjezdu a výjezdu vozidla z daného úseku a podle rozdílu časů vyhodnotila jeho průměrnou rychlost.

DATA PUTOVALA DO ŘEHLOVIC

Data ze systému úsekového měření, který kromě rychlosti monitoroval například i vozidla přepravující nebezpečné látky, byla potom přenášena na dálniční oddělení dopravní policie v Řehlovicích k vyhodnocení.

„Co se týká silnice I/30 u Malých Žernosek a I/8 u Velemína, tak k nám přestala chodit data z kamer k 16. prosinci 2016, což je den před zprůjezdněním posledního úseku dálnice D8. Jejich zpracování již proto není v naší kompetenci, přesný důvod ale nevíme,“ uvedl Lukáš Polan z dálničního oddělení dopravní policie v Řehlovicích.

Data vyhodnocená dopravní policií dále putovala na lovosický odbor dopravy, kde byly přestupky dořešeny. Částky z vybraných pokut potom byly vítaným příjmem do kasy města.