V České republice je to teprve druhý nález podobného typu. „Je to pro nás další doklad o mentalitě tehdejších lidí," řekl deníku Petr Čech z Archeologického ústavu Akademie věd ČR, jenž výzkum vede.

Pohřebiště pochází
z 11. až 12. století.

K hanobení mrtvých v tomto období docházelo, pokud se jedinec během života nějak odlišoval od ostatních. Například mentálním postižením. V některých případech k tomu měla vést i jeho povaha. „Lidé tehdy věřili, že třeba jedinci se špatnou povahou by mohli škodit i po smrti. Proto konali rituály, aby jim zabránili v opuštění hrobu," pokračoval Petr Čech.

Typické bylo zatěžování mrtvol nebo jejich obracení na břicho. Mlýnský kámen je důkaz, že v tomto případě se lidé navíc snažili vyhnat z hrobu zlo. V minulosti byl totiž vnímán jako věc, která má v sobě pozitivní energii.

Ilustrační fotoKostra nyní bude očištěna a slepena.
Pak se přesune k antropologům, kteří určí, zda se jednalo o muže či ženu a v kolika letech tento člověk zemřel.
Není vyloučeno, že na podobný unikát narazí archeologové znovu. „Uvidíme. Těch hrobů tu jsou tisíce," podotkl Petr Čech.

U Mariánských Radčic, konkrétně v předpolí lomu Bílina, probíhají dva archeologické výzkumy. První se týká pohřebiště, druhý pak 2. světové války. V jeho rámci už archeologové odkryli tuny stále aktivní munice. Výzkumy jsou nutné pro další pokračování těžby.

------------------------------------------------------------------------------

Už jsme psali, přečtěte si:

U Mariánských Radčic jsou tisíce hrobů z dob knížete Oldřicha

Unikátní archeologický výzkum prováděli archeologové z Archeologického ústavu AV ČR. Objevené hroby jsou staré osm set až tisíc let a odpočívají v nich lidé, kteří zažili knížete Oldřicha, jeho ženu Boženu i jejich syna Břetislava I. V hrobech žen se našly zajímavé šperky.

Archeologové dělají u Bíliny úžasné objevy. Pyrotechnici likvidují tuny munice

Archeologický průzkum si objednaly Severočeské doly v rámci klasického postupu před blížící se těžbou uhlí. Už za deset let totiž inkriminované území pohltí rýpadla. Archeologové z Akademie věd nejdříve začali odhalovat historické obce, pak ale narazili na postavení německého protiletadlového dělostřelectva.