Trendem posledních dvaceti let je začínat s výukou angličtiny už v mateřské škole. Je ale možné učit anglicky i batolata, která ještě nemluví? Britská lingvistka HELEN DORON od roku 1985 přesvědčila rodiče více než milionu dětí na celém světě, že to jde…

Kurzy obohacují vazbu dítě rodič

Pětačtyřicetiminutová lekce týdně stačí miminkům k tomu, aby se jim angličtina zaryla pod kůži. Chce to jen nadšeného rodiče, výukové CD a učebnici Helen Doron Early English s názvem jedinečného kurzu angličtiny pro batolata Baby's Best Start. Přestože v tomto věkovém období děti teprve začínají vnímat, registrují současně mateřský i cizí jazyk, a dokonce bez potíží „přepínají" z jednoho do druhého: „V prvním roce života roste mozek dítěte velmi rychle a poslech je první a nejdůležitější schopnost, od které se odvíjejí všechny ostatní," vysvětluje Helen Doron, která jako první na světě vyvinula vlastní metodu výuky angličtiny pro děti od tří měsíců. A jak k tomu dospěla? Už během svého působení na univerzitě se zajímala o tzv. Suzuki metodu, tedy „metodu mateřské řeči", při které se dítě zpočátku učí pouze díky tomu, co opakovaně slyší: „Miminka a batolata si velmi ráda opakují stejný zvuk, jen tak pro radost. Jsou velice citlivá k novým zvukům, intonačním vzorům a rytmu řeči, ještě než se naučí opravdová slova. Milují také opakování písniček a říkanek. Z toho vycházel i dr. Suzuki, který metodu „mateřské řeči" úspěšně aplikoval při výuce hry na housle děti se naučily hrát na hudební nástroj díky melodii, kterou opakovaně slyšely. On jim jen ukázal, jak mají dané partie zahrát," upřesňuje Helen Doron a dodává: „Napadlo mě využít metodu opakovaného poslechu při výuce angličtiny právě v raném věku, kdy se uzavírá vznik řečových center." Předností raného dětství je podle ní i osobitý smysl dětí pro napodobování a výborné imitační schopnosti: „Právě to jim pak umožňuje přesně zachytit a následně reprodukovat anglickou výslovnost a intonaci," dodává Doron. „Po prvním kontaktu s anglickým jazykem dochází dítě ve svém vývoji k bodu, kdy se může cíleně učit první slova a větné struktury. Pro tento účel nabízíme kurz English for Infants (EFI), u kterého jsou děti doprovázeny opět jedním z rodičů." Stejně jako předchozí, i tento kurz napodobuje způsob, jakým se děti učí mateřský jazyk písničkami, básničkami, pohybovými hrami, říkadly a obrázky, které se už děti snaží rozpoznat a mluvit o nich. V závěru tohoto kurzu umějí děti okolo dvě stě sedmdesáti slov a rozumějí jejich významu. Po tomto cíleném vstupu do problematiky cizího jazyka s prvními slůvky a jednoduchými větnými strukturami mohou být znalosti dále upevňovány a prohlubovány. Vlastní jazykové kroky rozvíjí celkem deset kurzů, které zahrnují sedm let mluvené angličtiny pro nejmenší a malé děti a tři roky konverzace, čtení a psaní pro starší děti. Každý navazující kurz probíhá ve skupinkách a trvá zpravidla jeden školní rok: „Aby byla výuka angličtiny co nejefektivnější, měly by děti doma každý den poslouchat CD v délce okolo patnácti minut," říká autorka úspěšného projektu a znovu připomíná, že právě pravidelný poslech je klíčem ke správné výslovnosti a porozumění.

Helen Doron Early English v ČR

Dnes podle Helen Doron učí angličtinu přes tři tisíce učitelů ve třiceti zemích světa: „Učitelé nemusejí být rodilými mluvčími, podmínkou je však perfektní angličtina na akademické úrovni. Mnohem důležitější je ovšem schopnost děti zaujmout a vtáhnout do výuky. Učitelé absolvují studijní pobyt v zahraničí a osobně je proškoluji."

V České republice bylo první z výukových center otevřeno v září 2004 v Opavě. V současné době jich funguje po celé České republice celkem dvaatřicet. V menších městech vedou kurzy Helen Doron Early English nezávislí učitelé. Celkově se takhle anglicky učí přes pět tisíc dětí na sedmdesáti místech republiky.

Vyzkoušejte si metodu zdarma

Společnost Helen Doron Early English nezůstává jen u deseti základních kurzů. Nedávno natočila 28 lekcí, které postupně zveřejňuje každé pondělí na facebooku pod názvem Učím své dítě anglicky. Rodiče se tak mohou v klidu na jednotlivé lekce podívat a vyzkoušet si je. Program Helen Doron Early English je neustále aktualizován: „Prostřednictvím internetového fóra si vyměňuji každodenní poznatky a zkušenosti s učiteli mé metody po celém světě," říká autorka tohoto projektu, která se v těchto dnech v České republice osobně setkala nejen s lektory svých kurzů, odborníky a dalšími zájemci, ale seznámila českou veřejnost s dalšími novinkami.

Nabídka kurzů se totiž neomezuje jen na školu, školku či domácí prostředí. Společnost organizuje i pobyty v přírodě a tábory pro rodiče s dětmi, ale také například Narozeninovou party. Pro malé oslavence i jejich hosty je připraveno devadesát minut her, písniček, příběhů i zábavných aktivit.

Samozřejmě v angličtině!

Kdo je Helen Doron

Helen Doron získala v roce 1977 doktorát z filozofie humanitních věd, jazykovědy a francouzštiny na univerzitě v Readingu. Jako docentka anglického jazyka a jazykovědy působila na univerzitě v Poitiers ve Francii.

V roce 1987 zveřejnila Early English metodu, a stala se první na světě, která orientovala výuku anglického jazyka na raný věk dítěte. Unikátní metodu dnes šíří po světě Společnost Helen Doron Early English.

Mimo jiné se v roce 2008 podílela na přípravě lekcí angličtiny pro děti v České televizi.

V České republice neexistuje pevně daný model jak učit anglický jazyk předškolní děti

Existují mateřské školky, kde děti nepřijdou s angličtinou vůbec do kontaktu, školky, kde je angličtina nabídnuta dětem jako zájmový kroužek. Řada školek však nabízí celodenní program v anglickém jazyce.

Metoda Wattsenglishdítě si angličtinu osvojuje s rodilým mluvčím přirozenou cestou angličtina prostupuje „neohlášeně" činnostmi dětí přezouváním počínaje, přes hry, písničky, aktivity rozvíjející dovednosti, odpočinek až po pozdrav na rozloučenou. Stává se prostředkem společného hraní.

Montessori přístup- klade sice důraz na prožitek, ale zaměřuje se i na samostatné vyjadřování dětí v cizím jazyce. Hodiny jsou plné her, písniček, příběhů, do kterých se děti aktivně zapojují za pomoci všech svých smyslů. Tím se učí angličtinu přijímat přirozeně a spontánně.

Program Didi the Dragon a Polly the Collieefektivní vzdělávací program je určen pro čtyři předškolní stupně, od jeslí po školku. Dětem od dvou do sedmi let dává základy anglického jazyka formou písniček, tance, pohádek a her.

Kurzy jsou určené pro velké skupiny dětí.

Helen Doron Early Englishnabízí všechno, co dítě potřebuje, aby se naučilo anglicky stejně jako svůj mateřský jazyk komunikační schopnosti, správný přízvuk, gramatiku a bohatou slovní zásobou.

Výuková centra

Společnost Helen Doron Early English má zastoupení v přibližně dvaceti zemích světa a je považována za světovou jedničku ve výuce angličtiny dětí od jednoho do čtrnácti let. Svým franchisingovým partnerům uděluje exkluzivitu na území od padesáti do sta tisíc obyvatel. Cena licence činí přibližně pět tisíc eur.

Výuková centra Helen Doron Early English v kraji a okolí: Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Most, Chomutov, Karlovy Vary, Česká Lípa, Liberec, Trutnov.

Zpracovala Tamara Wölfelová