Kromě toho, že čáp symbolizuje návrat jara, nový život 
a všeobecné štěstí, přispěla 
k jeho volbě i skutečnost, že se letos koná už sedmé celoevropské sčítání čápů bílých 
a 3. celostátní sčítání čápů černých.

„Čápi přitahují pozornost tolika lidí, že jsme se poprvé rozhodli ptáka roku zopakovat," říká Jiří Flousek, předseda České společnosti ornitologické (ČSO) a dodal: „Čáp bílý byl jedním z prvních ptáků roku přesně před 20 lety. Nyní jsme k němu přibrali i jeho méně známého příbuzného, tajemného čápa černého."

Kampaň s více než dvacetiletou historií

Pták roku se vyhlašuje od roku 1992. Současně s vyhlášením vychází i speciální číslo časopisu Ptačí svět – Pták roku, obsahující základní informace 
o životě vybraného druhu, 
o ohrožení, kterým je vystaven, i o možnostech jeho ochrany. Součástí kampaně je i projekt občanské vědy, do kterého se může zapojit široká veřejnost. V případě letošních čápů je to již zmiňované sčítání čápů, které proběhne na území celého evropského kontinentu.

Sčítejte s námi!

Čáp černý s ptáčaty.

Oba druhy budou ornitologové letos bedlivě sledovat a počítat. Do sčítání se podle ornitologické společnosti může zapojit každý, kdo bude mít chuť. „Čápa není problém poznat, mláďata na hnízdě také spočítá každý, proto se těšíme na záplavu údajů od pozorovatelů z celého státu," říká Zdeněk Vermouzek z ČSO.

Vše potřebné bude zveřejněno na speciálním webu o čápech cap.birdlife.cz, který společnost spustí symbolicky 
12. března, na svatého Řehoře. Jde o další z řady projektů občanské vědy.

Přestože nepatří čápi mezi nejohroženější druhy, ukazují nám, jak se svět kolem nás mění. Bílí čápi postupně opouštějí úrodné nížiny zaplavené zemědělskými chemickými přípravky a stěhují se výše do hor, což jim usnadňuje i změna klimatu.

Naopak černí čápi se z dříve plachých lesních ptáků, které bylo těžké jen zahlédnout, stávají stále běžnějšími a nezřídka se s nimi setkáme i na potoce uprostřed vesnice.

Čáp jako adaptabilní pták

„Je až s podivem, jak se čápi zvládají vyrovnat se všemi nástrahami, které jim člověk 
a příroda připravuje," říká Vermouzek. „V živé paměti máme katastrofální loňskou sezonu, kdy kvůli dlouhotrvajícím dešťům uhynula většina mláďat v hnízdech. Mnohem horší následky má ale suché počasí v zimovištích. Pokud vyschnou oázy na jih od Sahary, čápi hynou po stovkách a tisících. Bohužel jsou sucha v Africe poslední dobou stále častější, podobně jako jsou u nás častější deště a povodně."

Nahlášením údajů o známých hnízdech může opravdu každý pomoci s ochranou čápů na jejich hnízdištích u nás. A protože se čápům u nás docela daří, máme za ně větší zodpovědnost i v rámci Evropy.

Jedním z velkých nebezpečí, kterým musejí čápi čelit, jsou dráty a sloupy vysokého napětí. I proto se generálním sponzorem ptáka roku 2014 stal E.ON.

Vladimír Vácha, vedoucí komunikace firmy, 
k tomu říká: „Stali jsme se generálním partnerem, protože cítíme odpovědnost za životní prostředí kolem nás. Ročně investujeme přibližně 200 milionů korun do rekonstrukce elektrického vedení vysokého napětí, abychom přispěli ke snížení rizika poranění zejména dravých ptáků nebo čápů. Jako první jsme získali atest od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na novou konstrukci konzoly Pařát III, která umožňuje bezpečné přisedání ptactva."

Vše zajímavé o čápech naleznete ve zvláštním čísle časopisu Ptačí svět, které je zdarma přístupné na bigfiles.birdlife.cz/PS012014.pdf


Česká společnost ornitologická

Česká společnost ornitologická byla založena už v roce 1926. Jedná se o nevládní neziskovou organizaci sdružující profesionální i amatérské ornitology a milovníky přírody. ČSO je partnerskou organizací mezinárodního sdružení BirdLife International.

ČSO vede vlastní projekty výzkumu a ochrany ptáků, vydává odborný časopis Sylvia a barevný magazín Ptačí svět. Pro veřejnost pořádá řadu akcí a exkurzí za ptáky, včetně Vítání ptačího zpěvu, které se koná každoročně v květnu, a Evropského festivalu ptactva, který probíhá vždy první víkend v říjnu.

Organizace není nedobytná. Právě naopak, do svých řad vítá další zájemce z řad odborné 
i laické veřejnosti.

Zapojte se do soutěže

ČSO spolu se Správou Krkonošského národního parku vyhlásily soutěž pro veřejnost o nejlepší fotografii ptáků roku 2014, čápa bílého a čápa černého. Vítězné fotografie budou představeny na putovní výstavě, jejíž vernisáž se bude konat 6. září ve Vrchlabí.

„Úspěšní autoři se budou moci nejen radovat z hodnotných cen, kterým vévodí dalekohled Swarovski, ale budou se moci pochlubit svojí fotografií i v exkluzivním katalogu výstavy," slibuje ředitel společnosti Zdeněk Vermouzek.

Podrobná pravidla a pokyny pro zasílání soutěžních snímků naleznete na 
cap.birdlife.cz.