Vodní zdroj Zubrnice se nachází východně od stejnojmenné obce. Je tvořen třemi zářezy, ze kterých je voda gravitačně odvedena do dvoukomorového vodojemu Zubrnice. Zdroj vykazuje poměrně vyrovnanou vydatnost po celý rok cca 0,5 l/s. Maximální povolený odběr v platném povolení je 0,3 l/s. Mezi problematické zdroje byl zařazen kvůli nutnosti občasného zavážení při nárazovém velkém zvýšení spotřeby. Vzhledem k turistickému zatížení obce během víkendů či v rámci různých akcí docházelo k vyprázdnění celé akumulace vodojemu. Dále je v obci statek, u kterého je vzhledem k jeho velikosti osazena regulace odběru zamezující nárazovým velkým odběrům.

Rekonstrukce dožilého vodojemu skončí v Zubrnicích v srpnu.Rekonstrukce dožilého vodojemu skončí v Zubrnicích v srpnu.Zdroj: SVS

Stavební část vodojemu byla před zahájením rekonstrukce ve špatném technickém stavu. Vodojem byl uveden do provozu v roce 1939. Vstup měl staré prorezivělé vstupní dveře, staré větrací mřížky, na celém objektu jsou lokální poruchy omítek a koroze stropního nosníku. Z vodojemu je vedeno nefunkční odpadní potrubí do nedaleké místní vodoteče. Rekonstrukce vodojemu probíhá za stálého provozu vodojemu.

Kamerová prohlídka kanalizace a vodovodu.
Ve Varnsdorfu začala rekonstrukce poruchových vodovodních řadů a kanalizace

Vedle stávajícího vodojemu bude postaven nový zemní dvoukomorový vodojem 2x 50 m3 s obdélníkovou akumulační nádrží a dvoupodlažní manipulační komorou. Po zprovoznění nového vodojemu bude stávající zbouraný. V rámci rekonstrukce dojde k výměně svodného řadu i odpadního potrubí a k uložení nového propojení odběrného potrubí. Součástí nového vodojemu bude nové oplocení o celkové délce 105 bm a vjezdové brány.

V rámci stavby bude provedena úprava stávající příjezdové komunikace od mostku k vodojemu o celkové ploše 1 340 m2 a zpevněny plochy v okolí nového vodojemu. Investorem stavby je SVS. Zdroj informací o důležitých uzavírkách najdete na webu dopravniinfo.cz.