Jan Richter je krajským předsedou hnutí ANO, které v Ústeckém kraji vyhrálo volby. Richter byl také hlavním povolebním vyjednávačem hnutí, ovšem žádnou koalici se mu nepodařilo domluvit. A tak ANO skončí nejspíše v opozici.

„Přestože komunisté od nás měli naprosto stejnou nabídku jako od ČSSD a SPO/SPD, rozhodli se pro vratkou koalici s nimi," připomíná Richter, že domluvená trojkoalice v čele s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem bude mít v pětapadesátičlenném zastupitelstvu jen 28 hlasů.

Na ustavujícím zasedání krajského zastupitelstva se chystáte do hlasování o post hejtmana navrhnout svého kandidáta. Kdo jím bude a věříte v jeho zvolení?
Navrhneme samozřejmě našeho volebního lídra Petra Urbánka. Byli bychom špatnou stranou, kdybychom se nepokusili tento poslední krok učinit a zvrátit tím domluvenou vládu nad krajem. Ještě není nic dané a stát se může cokoli. Těsně před pondělním rozhodujícím hlasováním krajského výboru komunistů jste jim udělali velkorysou nabídku v podobě většiny v radě i post hejtmana. Popište, jak jednání s KSČM probíhalo. Naše původní dohoda s komunisty, na kterou jsme si s panem Bubeníčkem podali ruku, zněla tak, že komunisté budou mít čtyři křesla v jedenáctičlenné radě. Při loučení mi pan Bubeníček řekl: „Těším se na spolupráci, pane náměstku." Když se začalo spekulovat o tom, že komunisté by vytvořili koalici bez nás, znova jsme měli snahu vylepšit nabídku a nabídli jim pět křesel a post hejtmana. Hodinu před hlasováním krajského výboru KSČM jsem telefonicky oslovil pana Bubeníčka a srovnal nabídku ke spolupráci tak, jak byla nabídka učiněna od ČSSD. Těsně před jednáním jsem telefonát stvrdil SMS zprávou, kterou jsem poslal panu Bubeníčkovi a jeho kolegům, kde jsem informoval o naší poslední nabídce, která komunistům zaručovala hejtmana a šest radních, tedy nabídka shodná od ČSSD a koalice SPD+SPO.

Proč jste se nabízeli jako jasný vítěz voleb takto „pod cenou"?
Našim cílem byla účast na řízení kraje a možnost plnit volební program. Tuto poslední nabídku jsem konzultoval se všemi svými lidmi, kteří na tuto variantu rovněž kývli. Byla to jakási zkouška toho, jak moc je vazba komunistů na ČSSD silná.

Řekl jste mi, že nesouhlasíte s vyjádřením Jaroslava Foldyny z ČSSD, který uvedl, že jste spolu jednali o dvojkoalici. Jak to tedy bylo? Vy jste koalici sociální demokracii nenabízeli?
Na schůzce s panem Foldynou jsme mluvili o variantách koalic, které přicházejí v úvahu. Jako vítězové voleb jsme se hodlali setkat se všemi subjekty, které ve volbách uspěly, takže i s ČSSD. Dvojkoalici se sociální demokracií jsme však uzavřít nemohli, neboť jsme k tomu neměli mandát, jelikož krajské předsednictvo a klub zastupitelů ANO odmítly jakoukoliv koalici s ČSSD. V žádném případě nepadla nabídka o možné spolupráci. Bylo to pouze v obecné teoretické rovině s matematicky možnými variantami.

Máte 20 zastupitelů, KSČM jen 13, ČSSD 10. Jakým způsobem bude ANO jako opozice v krajském zastupitelstvu pracovat?
Určitě chceme být opozicí konstruktivní, která bude vystupovat s noblesou. Rozhodně nemáme v plánu někoho překřikovat nebo jen ukazovat prstem. Ale jasně a srozumitelně dávat řešení, jakým směrem by se měl Ústecký kraj v následujících letech ubírat.