Podle soudce Jiřího Šlapala byla Lenka Balogová při telefonním hovoru s realitní kanceláří diskriminovaná. Nosková, která kancelář provozuje, se jí za to musí do tří dnů od nabytí právní moci rozsudku písemně omluvit.

Odškodné nedostane

Odškodnění ve výši 100 000 korun, které Balogová požadovala, soud ale zamítl.

„Nepřiznal jsem ho primárně z toho důvodu, že šlo o situační testing. Bylo to veřejné zadání ze strany veřejného ochránce práv, které prováděla nezisková organizace ve formě občanské poradny a žalobkyně je zaměstnankyní té poradny. Vzhledem k tomu, že šlo o výzkum, žalobkyně mohla důvodně očekávat, že od některé z testovaných kanceláří diskriminační reakce přijde,“ vysvětlil soudce.

Balogová totiž zájem o byt reálně neměla. Úřad ombudsmana na základě podnětu pracovnice lovosické charity D. L. pouze testoval realitní kanceláře a jejich ochotu pronajímat byty Romům. Jednou z testovaných kanceláří byla i kancelář Noskové. Telefonát týkající se pronájmu bytu v Lovosicích ovšem neměla vést ona, nýbrž její kolega.

Ten Balogovou odmítl s tím, že si majitel bytu nepřeje pronajímat ho Romům. Soudce při vysvětlování svého rozhodnutí ovšem zdůraznil, že realitka tím porušila antidiskriminační zákon.

Makléřka je spokojená

„Předem nelze nikoho vyloučit z veřejné nabídky na základě diskriminačního znaku, které vyjmenovává antidiskriminační zákon. K diskriminaci zjevně došlo, a to k diskriminaci přímé,“ uvedl soudce. Rozhodně se to podle jeho slov ovšem nedá interpretovat tak, že majitel se svým majetkem nesmí zacházet, jak sám chce.

„Vlastník není nijak omezen, může se rozhodnout, komu byt pronajme. Předem ale nesmí při veřejné nabídce někoho vyloučit jen na základě etnické příslušnosti,“ vysvětlil. V rozsudku Šlapal rovněž přečetl text omluvy, který má Balogové Nosková zaslat.

„Osobou jednající ve prospěch mého podniku vám bylo sděleno, že se nemůžete ucházet o nájem bytu 2+1 v ulici 28. října v Lovosicích, protože jste romské etnické příslušnosti. Tímto jednáním jste byla vystavena přímé diskriminace pro etnický původ v přístupu k bydlení. Za toto jednání se vám tímto omlouvám,“ zní jeho hlavní část.

Žalovaná makléřka je s rozhodnutím litoměřického soudu spokojená. „Jsem ráda, že je to už za mnou,“ uvedla. Vítá, že nemusí Balogové platit odškodné. Přesto si ponechá lhůtu na možné odvolání.

„Znovu omlouvat se mi nechce, omluva už zazněla dvakrát do telefonu,“ sdělila. Makléřka Nosková po procesu současně podotkla, že napříště romského žadatele o bydlení už rovnou neodmítne. „Půjde na prohlídku bytu,“ přislíbila. Balogová k soudu v pátek nepřišla.

KDO JE KDO? Lenka Balogová vede ústeckou pobočku Poradny pro občanství, občanská a lidská práva. Přestože o byt skutečný zájem neměla, jednáním realitní kanceláře se cítí poškozená, kvůli čemuž se obrátila na soud. Eliška Nosková realitní kancelář, která se diskriminačního jednání podle soudu dopustila, provozuje. Telefonát, v němž měla Balogovou odmítnout, sama nevedla. Podle soudu ale zodpovídá za muže, který jednal v její prospěch. Kdo telefonát skutečně vedl, soud nezjišťoval.