ČESKÁ SILNICE NA JETŘICHOVICKU

Přibližně do poloviny května bude částečně uzavřena Česká silnice na Jetřichovicku.

„Probíhá vytváření haťových úseků cesty v extrémně podmáčených oblastech, cesta je uzavřena od odbočky směrem Na Tokání až k hraničnímu mostku v Zadních Jetřichovicích,“ uvedl mluvčí Správy národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov s tím, že přejezd na kolech po cyklotrase 3030 tak v první etapě oprav nebude možný.

„Pro cyklisty jsou Zadní Jetřichovice odříznuty úplně, to by se ale mělo změnit v nejbližší době,“ doplňuje mluvčí.

Turisté, co půjdou pěšky, mohou využít zeleně značené turistické trasy směrem k Panenské jedli, takzvané Jankovy cesty.

Práce mají postupovat od hraničního mostku v Zadních Jetřichovicích směrem k odbočce Na Tokání (Táborový důl) tak, aby co nejdříve byla obnovena návaznost České silnice na Hluboký důl směrem na Mezní Louku.

CESTA Z JETŘICHOVIC K DOLSKÉMU MLÝNU

Úprava povrchu cesty a oprava svodnic probíhá také na cestě z Jetřichovic od Starého mlýna k Dolskému mlýnu.

Cesta je s opatrností průchozí pro pěší i průjezdná pro cyklisty. Tady se dokončení prací předpokládá do konce dubna.

MODŘE ZNAČENÁ STEZKA U ROKLE SOORGRUND

Opravu si vyžádala také část cesty u rokle Soorgrund v Zadních Jetřichovicích. Ta probíhá po nutných lesnických opatřeních a dokončení opravy se předpokládá, stejně jako dokončení opravy cesty z Jetřichovic, koncem dubna.

Modře značená turistická stezka je průchozí, průchod ale vyžaduje kvalitní terénní obuv.

PRAVČICKÁ BRÁNA V ÚSEKU TŘI PRAMENY

Pokračuje také oprava a úprava povrchů cesty k Pravčické bráně v úseku Tři prameny. Cesta je průchozí, návštěvníci ale kvůli opravám musí počítat s omezením průchodnosti.

O tom, že probíhají opravy cest okolo Pravčické brány, jsme již psali. Stavební práce mají probíhat až do poloviny letošního roku.

Zasahují tak výrazně do turistické sezony, pro vysoký počet návštěvníků s nimi ale nebylo možné začít na podzim, loňský rok byl totiž svou návštěvností rekordní a postup prací proto pomalejší.

„Tím, že se turistická sezona rozšiřuje, je nutno práce dělat za plného provozu,“ uvedl tehdy Tomáš Salov s tím, že Pravčická brána, která je nenavštěvovanější, je již roky přístupná i mimo turistickou sezonu od pátku do neděle.