Přátelské setkání v zahradě doplní hudební vystoupení. Svým pohledem na zahradu přispěje laureát Ceny EXIT 2011 Miroslav Hašek.

Letní symposium ve Staňkovicích je kulturním speciálem v malebné obci Českého středohoří. Tento oficiální první ročník navazuje na loňský nultý, a to s novým tématem „V zahradách".

„Loňský nultý ročník pracoval s předměty v krajině nalezenými, s jejími fragmenty a s jejich uměleckým přetvořením. Letošní první ročník se zabývá uměním v zahradách a jeho působením. Je to počátek každoročních setkání lidí nad tématem krajiny a vlivem člověka na její ráz a význam. Letošní sympozium je především o společném pobytu v zahradě. S pobytem souvisí rozhovory, s rozhovory souvisí interpretace tajů zahrad. Výsledkem budou drobné či větší, dočasné či trvalé instalace v zahradě či jejím okolí. Ty by měly návštěvníkům vernisáže spolu s jejich autory ozřejmit cesty o podobách zahrad a vlivu na nás, jejich obyvatele. Věříme, že odpočinek v trávě, s přáteli a pusou od ostružin, přijde všem ke konci léta vhod," sdělil Deníku Tomáš Petermann z Galerie Emila Filly.

Zahrada je malým intimním prostorem, kouskem země, který obhospodařujeme krášlíme jej k obrazu svému. Zahrada je také malým kouskem přírody, kterou máme na okamžik možnost měnit .

Umění bylo součástí zahrad, mnohdy na něj zapomínáme jako na element, který prohlubuje náš vztah s naší zahradou, s naším okolím.

Umělecké sympozium si vytyčilo za cíl najít místa v zahradách, ta pak uchopit a upnout na ně naši pozornost tím, že k nim zaujmeme umělecký postoj a v daném okamžiku je ve vztahu k blízkému okolí dáme do kontrastu.

Reflexe zahrad je možná jako samostatná umělecká invence přímo v prostoru, nebo také jako její interpretace v jiném kontextu.

Sympozium proběhne za podpory starostky obce Staňkovice Naděždy Černíkové, Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem a Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Užitečné informace

Termín sympozia: 20. - 25. srpna 2012

Výstava: 25. srpna 2012 od 17:00 hodin

Odkazy: Facebook fillovka, www.gef.cz, www.fud.ujep.cz

Doprovodný program: Alice Tomášková

Katalog: Aleš Loziak

Kurátor: Jan C. Löbl, zároveň organizátor a majitel zahrady