Podkrušnohorské technické muzeum, které sídlí v areálu bývalého hlubinného dolu Julius III v někdejších Kopistech, chystá pro příznivce vlaků a vláčků jednu velkou senzaci. Do svých sbírek totiž získá odklizovou elektrickou lokomotivu 127E, kterou vyráběla plzeňská Škodovka.

„Je to paráda,“ neskrývá radost ředitel muzea Zbyněk Jakš s tím, že hornický skanzen tak získá unikátní kousek a stane se jediným muzeem v Evropě, kde bude tato těžká lokomotiva vystavena.

„Společnost Vršanská uhelná ji vyřadila z provozu, a tak jsme požádali těžaře, jestli by nám ji nevěnovali. Vyhověli nám,“ dodává Jakš. Návštěvníci budou moci lokomotivu spatřit v plné své kráse už od nové muzejní sezony, která začne 1. března.

Vzhledem k hmotnosti a rozměrům nebude transport stroje, který se uskuteční ještě v prosinci, jednoduchý. „Počítáme, že to bude trochu složitější, ale chystáme vše tak, aby se akce zdařila,“ vysvětlil Jakš.

Lokomotivě se mezi mašinfíry kvůli dlouhému tvaru a podle toho, jak se pohybuje po kolejích, přezdívá Krokodýl. Jeden z typů, a sice 27E, nedávno prošel opravou a dále bude sloužit v provozu.

„Jedná se v pořadí o pátou lokomotivu tohoto typu, kterou jsme vlastními silami opravovali. Dokážeme prodloužit životnost stroje do doby, než je zapotřebí jeho celková generální oprava,“ poznamenal vedoucí úseku železničních kolejových vozidel Coal Services Antonín Karl.

Nová lokomotiva ve sbírkách Podkrušnohorského technického muzea udělá radost také členům železničního modelářského kroužku ze Střediska volného času v Mostě. „Bude to parádní kousek, určitě se na něj zajedeme podívat,“ slíbil návštěvu muzea v nové sezoně vedoucí kroužku Lukáš Damborský.

Odklizová elektrická lokomotiva 127E je specializovaný stroj určený k práci v nejtěžších důlních podmínkách, kde obvykle zajišťuje přepravu skrývky, hnědého uhlí a dalších materiálů. Vyráběla ji plzeňská firma Škoda, původně jako typ 27E v letech 1984-85 a 1989.

Lokomotiva se skládá ze tří oddělených dvounápravových dílů, které jsou vůči sobě navzájem pohyblivé a spojené tažnými mezidílovými a vyrovnávacími vidlicemi spoji. Ty eliminují klopný moment jednotlivých dílů. Důvodem použití tohoto typu konstrukce je především to, že stroje často jezdí po nekvalitním a nerovném svršku. Také se tím sleduje snadnější možnost vyproštění v případě vykolejení části lokomotivy.