Stovky milionů korun natekly do stavebních úprav podél řek i do reorganizace Integrovaného záchranného systému (IZS). Na území krajského města od té doby vznikla celá řada protipovodňových opatření.

ČTYŘI SOUBORY OPATŘENÍ

„Můžeme je rozčlenit do čtyř souborů: stavby proti povodním na březích Labe, dopravní řešení s povodňovou hrází v Přístavní ulici, druhá etapa monitoringu pohybu hladin a povodňová opatření na drobných tocích Ústeckého kraje. Celková částka za jejich vybudování se blížila jedné miliardě korun,“ uvedla ústecká mluvčí Romana Macová.

Opatření na Střekovském břehu Labe stála zhruba 27 milionů, na levém 338 milionů, přestavba silnice v Přístavní ulici přes 573 milionů a monitoring 32,6 milionu korun.

Některá opatření se ukázala jako účinná, jiná však nestačila. Například v roce 2013, kdy voda vystoupala skoro stejně vysoko jako o 11 let dřív, přetekla mobilní protipovodňová hráz na Střekovském nábřeží, kterou projektanti dimenzovali na dvacetiletou vodu s rezervou na pětadvacetiletou.

„Ale svůj účel splnila. Dala nám pár dnů navíc, abychom zachránili víc majetku,“ upozornila Jaroslava Faiglová ze Střekova.

V roce 2002 se naplno ukázalo, že některá díla minulých let měla fatální dopad na chování vody v krajině. Rovnání vodních toků, způsob hospodaření, odlesňování obrovských území, nešetrná technologie obdělávání půdy a další faktory vedly k tomu, že voda zaplavovala rozsáhlé oblasti.

VODA PONIČILA I MALOU PEVNOST

Jako typický příklad může posloužit laguna u Lovosic, Litoměřic a Terezína táhnoucí se od obzoru k obzoru. Voda zalila Terezín, České i Nové Kopisty, Počáply, Mlékojedy, Křešice, Černěves a další obce. Rozsáhlé škody hlásili zemědělci i památník Malá pevnost.

Všude na těchto místech se v následujícím desetiletí začalo pracovat na ochraně. V Křešicích vyrostla protipovodňová stěna, dočkal se i Terezín, Bohušovice, Píšťany. V roce 2013 začala pevná stěna vznikat také kolem lovosické chemičky.

Stavba terezínského protipovodňového opatření přišla na více než 139 milionů korun a její součástí je kromě hrází a mobilních stěn také rekonstrukce historického vojenského opevnění města. Obnova historického vodního opevnění pokračovala ještě letos na jaře.

„Terezínské protipovodňové opatření je na povodí Ohře jedním z nejdůležitějších. Jednak proto, že jde o ochranu památky, jednak pro svůj rozsah,“ připomněl generální ředitel Povodí Ohře Jiří Nedoma.

Podobně také chrání systém valů, zdí a mobilních stěn průmyslovou část Lovosic a obec Píšťany. Stál zhruba 700 milionů korun.