K dlouhému vojenskému stanu postavenému na silnici přichází skupina lidí. Mezi nimi téměř všichni členové štábu 311. praporu radiační, chemické a biologické ochrany. Vojáků není ve výcvikovém prostoru Tisá  mnoho a když mužstvo potřebuje figuranty, musí se zapojit i štáb.
„Budeme dekontaminovat osoby, které byly zasažené při havárii jaderné elektrárny," vysvětluje velitel čety dekontaminace. Vojáci se tak snaží simulovat situaci, kdy jsou povoláni na pomoc civilním záchranářům po požáru v jaderné elektrárně a svými silami se snaží zachránit co nejvíce zasažených lidí. „Cílem cvičení je sladit činnost jednotek při plnění odborných úkolů chemického zabezpečení," uvedla mluvčí  libereckých chemiků Vlastimila Cyprisová.

Vojáci, kteří mají dekontaminaci lidí na starosti, se nejdříve sami musí ochránit. Oblékají  kombinézy a masky. „Dnes už jsou vymazlené. Jsou mnohem pohodlnější než dříve," svěřují se. Když dorazí skupina figurantů, ti, co mají ochranné oděvy, míří pod sprchu venku. Pak následují ostatní. V dlouhém stanu musí všechny svršky dolů. Následuje sprcha se speciálním roztokem a pečlivé drhnutí všech částí těla. I ve stanu teče teplá voda. Ve finále všichni fasují nové oblečení.

V Tisé ale během dne vojáci necvičí jen dekontaminaci, ale například i radiační průzkum a vytyčování trasy. Tu označují praporky vystřelovanými z transportéru. O rány  tak během dne není nouze. 311. prapor byl včleněn do sestavy sil rychlé reakce Nato Response Force (NRF) 2014, což je mnohonárodní prapor radiační, chemické a biologické ochrany.

Vedle českých vojáků v něm působí také polští, francouzští, slovenští či rumunští. „Mnohonárodní prapor radiační, chemické a biologické ochrany bude mít nepřetržitou roční pohotovost k plnění odborných úkolů a bude připraven zasáhnout v případě incidentů spojených s únikem a zneužitím radioaktivních, chemických a biologických látek a průmyslových toxických látek," uvedla Cyprisová. Výstavbou praporu byla pověřena Francie.