Moje letité zkušenosti s východní medicínou mi dovolují tvrdit, že tomu tak nemusí být! Pojďme si ukázat, jaké možnosti nám přináší například tajná muslimská jóga. Jedná se o odvětví jógy obohacené o učení súfistů muslimských duchovních učitelů. Učili se ji pouze vládci, emíři, vezíři a jejich nejbližší okolí. Díky tomuto učení oplývali neobyčejnými schopnostmi a ostatní lidé je uctívali jako vyšší bytosti.

Tajnou muslimskou jógu poprvé popsal ve svých knihách uzbecký lékař a vědec Mirzakarim Norbekov. Společně se svojí ženou, lékařkou Larisou Fotinovou, propracoval systém výuky srozumitelný západnímu člověku. L. Fotinová před sebou původně měla slibnou kariéru vědecké pracovnice (starala se o zdraví kosmonautů), kterou zanechala poté, co na „vlastní kůži" poznala účinky této jógy. Larisa Fotinová o svých zkušenostech říká:

„Poté, co západní lékařství stanoví pacientovi konečnou celkovou diagnózu, začíná léčení především pomocí léků zaměřených na odstranění příznaků nemoci. Nezabývá se však odstraněním příčiny nemoci. Pacient je při tom pasivní, zcela se spoléhá na lékaře a předepsanou léčbu. V orientální medicíně je to jinak, po nalezení oslabeného místa v obranných silách organismu se odstraňuje příčina, která k onemocnění vedla."

Zázračné cvičení

Tajná muslimská jóga nabízí zajímavé techniky. Ty spustí samoozdravné procesy v těle, směřující k navrácení ztracené rovnováhy v organismu. Tím působí na odstranění samotné příčiny nemoci, protože, kde je harmonie, je zdraví fyzické i psychické.

Unikátní je sestava cviků, která si pro své účinky vysloužila název „zázračný komplex cviků na páteř a klouby". Jejím poctivým cvičením lze vrátit páteři opět původní podobu a funkci. Výhřez meziobratlové destičky se může napravit a solné usazeniny, které jsou rovněž častou příčinou bolestí, vstřebat do organismu. Na uzdravení vnitřních orgánů působí technikami, které pracují s představou tepla a chladu. Lze jimi uzdravit jakýkoliv orgán. Mají poetické názvy, například „příprava půdy pro založení sadu zdraví a mládí", „poupě plic a střev", „kvítek duše a rozumu" a další. Jejich praktikováním člověk pocítí svoje orgány, což je pro mnohé dobrodružství.

V srpnu pořádám víkendový kurz této jógy a zázračný komplex vyučuji v celoročním kurzu jógy.

Léčitelka Džuna

Další zajímavou metodou vedoucí ke zdraví a harmonii je bezkontaktní masáž Džuny Davitašvili. Tato ruská léčitelka získala světovou pověst, když úspěšně vyléčila vysoce postavené politiky i za hranicemi své země.

Předkové Džuny Davitašvili pocházejí z dávné Asýrie a tuto léčivou metodu si předávali z pokolení na pokolení. Při masáži přijme organismus životní energii a opět se začínají spouštět samoozdravné procesy. Člověku neznalému to může znít nedůvěryhodně. Džuna Davitašvili však vypracovala unikátní metodiku bezkontaktní masáže tak, aby byl každý člověk schopen pomoci svým blízkým. Výuku podle této metodiky vedu také na víkendových kurzech v Epam centru v Ústí nad Labem. Jako vždy na svých kurzech i tentokrát představuji přírodní tibetskou medicínu EPAM. Její produkty použité společně s ozdravnou technikou umocňují léčivý efekt. Takovýto způsob léčby se nazývá EPAM terapie.

Kdo je Iva Kukačková
- Profesionální masérka, cvičitelka zdravotní tělesné výchovy, poradkyně ve výživě, v přírodní tibetské medicíně EPAM a mistr Reiki.
- Jejími učitelkami byly známá ruská léčitelka Jelena Tomilinová, ruská lékařka a léčitelka MUDr. Larisa Fotinová. Hlavním učitelem je stále mistr Boris Tichanovský. Absolvovala profesionální masérskou školu nesoucí jeho jméno.
- Kromě léčení a poznání jsou její klienti vybaveni k domácí léčbě produkty EPAM a cílenou ozdravnou technikou. Stávají se tak aktivními v procesu svého uzdravování.
- Zabývá se lektorskou činností a publikuje.

Zpracovala Iva Kukačková