Zřejmě nejdůležitějším výstupem je přesměrování tratě přes Ústí nad Labem, kde má vzniknout nové nádraží pro osobní dopravu do všech směrů. Studii pro SŽDC zpracovává francouzsko-české sdružení Egis Rail a Cedop.

Umístění krajského města na trať není tak samozřejmé, jak se na první pohled jeví. Podle původních plánů měla vést západně od města u Chabařovic a fakticky tak kopírovat dálnici D8. Ústí by tak z tratě nemělo žádné benefity. Za městem je trať také zanesena v zásadách územního rozvoje kraje, které se tak po dokončení studie budou muset změnit.

„Komplexní vyhodnocení první etapy jednoznačně doporučilo změnu trasy nové trati mezi Prahou a Drážďany tak, aby bylo přímým zapojením trati obslouženo krajské město Ústí nad Labem, kde má vzniknout nové centrální osobní nádraží,“ uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Pro trasu přes město podle něj hovoří i poznatky z geologických průzkumů, které probíhají v česko-saské spolupráci. Z nich vychází průchod Českým středohořím východní trasou jako výrazně vhodnější.

První výsledky studie také doporučují v zájmu maximálního využití tratě pro některé její úseky smíšený provoz osobní a nákladní dopravy. To se týká především přeshraničního tunelu pod Krušnými horami, kde by nákladní vlaky jezdily 120 km/h, osobní výhledově až 230 km/h. Mezi Prahou a Ústím se pak počítá s rychlostí až 350 km/h.

Součástí projektu je také odbočka na Louny a Most, která má sloužit jako základ nového konkurenceschopného železničního spojení Prahy a Karlových Varů. I pro tuto odbočku se počítá se smíšenou dopravou.

Celá studie by měla být hotová v červnu. Projekt trati Praha - Drážďany je v úseku Praha - Lovosice zařazen do prioritní evropské sítě TEN-T core network, která by měla být hotová do roku 2030.