Celá dvě desetiletí příprav a výsledek opravdu stojí zato. Návštěvníky Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (SGVU) čeká až do 7. dubna unikátní výstava s názvem Gotické umění Ústecka. Ta navazuje na výstavní počin z loňského roku pojmenovaný Gotické deskové malířství v severních a severozápadních Čechách, jehož autorem byl profesor Jan Royt. Výstava loni na jaře vzbudila velký zájem odborné i laické veřejnosti.

Autor současné výstavy Lubomír Turčan ze SGVU v Litoměřicích předpokládá podobný ohlas. Konec konců už účast zástupů na vernisáži to naznačila.

Všechno, úplně všechno…

Výstava mapuje všechna dosud zachovalá gotická sochařská díla z celého regionu. Zatímco jiné výstavy obvykle prezentují jednotlivá výtvarná díla s důrazem na to nejlepší a ostatní pomíjejí, tato výstava skutečně prezentuje i díla, která jsou vůbec vystavena poprvé, jako například Madona z Trmic, Madona ze zámku Velké Březno nebo Madona z Mojžíře.

„Vše, co se dochovalo z gotického řezbářství, je momentálně v litoměřické galerii. Nepředpokládám, že by se ještě něco dalšího objevilo, i když vyloučit to nikdy nejde," řekl Lubomír Turčan.

Pohyb na málo probádaném území

Podle Václava Houfka z Muzea města Ústí nad Labem (MMUL), které je spolupořadatelem výstavy v Litoměřicích, se výstava připravovala prakticky dvě desetiletí.

„Protože jsme se pohybovali na území velice málo probádaném, práce trvala opravdu dlouho. Dá se říci, že dvě desetiletí byla věnována nejen tomu, abychom dokázali věci objevit, popsat, analyzovat, zrestaurovat, zařadit do kontextu, ale abychom si poskládali ten celkový obraz města a regionu právě z pohledu dějin umění," vysvětluje Václav Houfek, jenž je kurátorem výstavy za MMUL. Ke složení onoho obrazu podle něj badatelům přispěla řada dalších věcí, s nimiž ani nemohli počítat, jako byly velké záchranné archeologické výzkumy, které probíhaly v Ústí nad Labem v posledních pěti letech v historickém centru. „Odtud pocházejí některé významné archeologické nálezy, jedinečné v rámci celého českého středověkého umění. To jsou věci, jimiž v uvozovkách přepisujeme dějiny umění pozdního středověku v severozápadních Čechách a přispíváme svým dílem k poznání života v českých zemích té doby," shrnuje.

Zlomení klišé o nevýznamném Ústí

„To, co se nám podařilo na této výstavě prezentovat, by mělo zlomit taková ta klišé, že význam města Ústí nad Labem ve středověku nebyl tak velký a byl jen lokální, jen minimální. Naopak se tady ukazuje na řadě špičkových děl, že královské město dokázalo, zejména v pozdní gotice, koncentrovat síly na významné umělecké projekty. Ať už to bylo dokončení kostela Nanebevzetí Panny Marie a zařízení jeho interiéru a další stavby, které s tím souvisely. Bohatý kulturní život v Ústí nad Labem v pozdní gotice a raném novověku byl dosud nepoznanou nebo velice málo známou kapitolou," upozorňuje Václav Houfek.

Národní galerie i biskupství

Aby byl obraz o gotickém umění na Ústecku co nejucelenější, k výstavě bylo potřeba získat díla z celé řady renomovaných institucí. Početně největší soubor je sice z Muzea města Ústí nad Labem, zastoupeny jsou však další vědecké a muzejní instituce z regionu, jako je Národní památkový ústav, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Oblastní muzeum v Litoměřicích. Špičková díla zapůjčila Národní galerie v Praze. „Biskupství litoměřické a církevní instituce s ním spojené jsou dalším významným zdrojem, ze kterého jsme čerpali významné kulturní památky a umělecká díla, jež jsou v projektu prezentována," dodal Václav Houfek.

Výstava Gotické umění Ústecka je v litoměřické SGVU přístupná denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Více se o ní můžete dozvědět na internetových stránkách www.galerie-ltm.cz.