Kárný senát zdůraznil, že soudci mají v rámci svobody projevu právo i na kritiku nadřízených či poměrů v justici. Čapek nepřekročil meze přiměřenosti, byť zvolil formu, kterou by podle předsedy kárného senátu Jakuba Camrdy „většina z nás, kteří také oblékáme soudcovský talár, nejspíš nevolila".

Druhá část kárné žaloby se odvíjela od Čapkova někdejšího předsednictví v rozkladové komisi Českého statistického úřadu.

Nadřízený funkci považoval za neslučitelnou s prací soudce. Čapek tedy na místo v komisi rezignoval, ale podle kárné žaloby podané současným šéfem teplického soudu Janem Tichým to udělal naprosto nevhodným způsobem. Naznačoval tehdy, že čelí nátlaku. „Žádný nátlak nebyl," nechal se slyšet Jan Tichý. (více v rozhovoru v infoboxu)

Kárný senát rozhodl, že funkce soudce a člena či předsedy rozkladové komise jsou skutečně neslučitelné. V krátkodobém Čapkově působení ani v okolnostech rezignace ale nespatřoval kárné provinění. Komunikace, která provázela jeho rezignaci, taktéž spadá do rámce svobody projevu.

Čapka jako advokát hájil Stanislav Balík, bývalý ústavní soudce. Dopis kritizující kolegu, který inicioval obnovu řízení v jedné z Čapkových kauz, označil Balík za čistě faktografický, navíc interní, určený pouze předsedovi soudu. Těžko tak prý mohl ovlivnit důvěryhodnost justice navenek. Právní názory na možnost působit v rozkladové komisi se podle Balíka různily, každopádně však prý nejde o nic opovrženíhodného. „Neuzavřel pracovní smlouvu manažera ve veřejném domě," řekl Balík.

Camrda výsledek kárného řízení označil za remízu, podobně to vnímá Balík, který ocenil širší přesah rozhodnutí. „Kárný senát připustil v široké míře právo svobody projevu i ve vztahu ke kritice uvnitř justice, což je nepochybně nutné, aby v justici byla sebereflexe," řekl Balík.

Čapek už loni před kárným senátem stál, odešel tehdy s desetiprocentním snížením platu na čtvrt roku. Důvodem bylo to, že v první den komunálních voleb rozeslal e-mailem na tři desítky adres včetně novinářských fiktivní přepisy údajných rozhovorů teplického primátora Jaroslava Kubery (ODS), které sám dostal z jiného zdroje. Soudce tak podle kárného senátu napomohl šíření difamačního, tedy nactiutrhačného materiálu. Čapek podal ústavní stížnost, zatím o ní není rozhodnuto.

Pětapadesátiletý Čapek je zkušený trestní soudce. V 90. letech byl také poslancem za KSČM a Levý Blok, poté se vrátil do taláru. (čtk)

„Soud skončil remízou. S výsledkem jsem v podstatě spokojený," řekl šéf teplického soudu Jan Tichý
Jak vnímáte rozhodnutí kárného senátu Nejvyššího správního soudu (NSS)?Soudce Jan Tichý.Zdroj: DENÍK/Karel Pech
Soudce samozřejmě má nezpochybnitelné právo na kritiku nadřízených a obecně i na kritiku poměrů v justici. I tvrdou kritiku však soudce musí sdělovat v mezích pravidel slušnosti a profesní etiky. Kolega Čapek dle mého přesvědčení tyto hranice překročil, dle názoru kárného soudu je však nepřekročil natolik výrazně, aby se jednalo o kárné provinění. Podstatné je, že kolega Čapek souhlasil se svým jmenováním do funkce člena rozkladové komise a tuto funkci, která není slučitelná s výkonem funkce soudce, po určitou dobu vykonával. To, jakým způsobem na funkci předsedy rozkladové komise rezignoval, považuji za vedlejší, byť trvám na tom, že se tak stalo zcela nevhodným způsobem. Kárný soud potvrdil právní názor o neslučitelnosti těchto funkcí i to, že jsem kolegu důvodně vyzval, aby členství v rozkladové komisi neprodleně ukončil. K tomu jsem kolegu vyzval dvakrát, poprvé bez upozornění na možnost podání kárné žaloby, podruhé již s tímto upozorněním. Takové oprávněné výzvy nevnímám jako „nátlak". K následnému podání kárné žaloby mě přiměl především postoj kolegy, který si své pochybení ani zčásti nepřipustil.

Podle předsedy kárného senátu NSS Jakuba Camrdy soud dopadl remízou. Vidíte to stejně?
Ano, vidím to stejně. Kolega Čapek uspěl v tom, že byl zproštěn kárného obvinění, avšak nestalo se tak proto, že by neporušil své soudcovské povinnosti, ale proto, že dle názoru kárného soudu tyto své povinnost neporušil natolik závažným způsobem, aby se o kárná provinění jednalo. Já jsem s takovým výsledkem v podstatě spokojen. Šlo mi zejména o to, aby si kolega od kárného soudu vyslechl, že způsob, jakým se zachoval, není správný a že by se napříště měl chovat uvážlivěji a zdrženlivěji. To se stalo a věřím, že u něj v budoucnu takové situace nebudu muset, z titulu své funkce, řešit. (kos)
Jan Tichý (na snímku), předseda teplického soudu