Průvodcem po této nebezpečné internetové planetě bude šéf ústecké hospodářské kriminálky Milan Kotrc.

Kriminalista varuje před facebookovými podvodníky nabízejícími přivýdělek většinou 3 000 Kč. Jde o poskytování služeb telefonních operátorů a koupi telefonů.

Podvodné vábení

Kotrc varuje, že se blíží Vánoce, a začíná tažení obchodních společností a různých telefonních operátorů za zákazníky lákáním na časově omezené slevy. V tom okamžiku se do honby za zákazníky vydávají ve zvýšené míře také podvodníci.

„Nejohroženější jsou dívky ve věku od 18 do 22 let. Na Facebooku najdou šanci na krátkodobý přivýdělek. Zavolají na uvedené telefonní číslo a sjednají si schůzku. Pokud jde o podvodníky z Ústí n. L., setkání se odehraje v obchodním centru Forum, na Teplicku to bývá v podobném centru Olympie.

Přijde pohledný mladý muž a začne švitořit. Přivýdělek je prakticky za nic. Stačí uzavřít na jméno zájemkyně o práci smlouvu s telekomunikačním operátorem.

Obchodní společnost, kterou pohledný švitořivý mladík vlastní nebo zastupuje, má zájem o tyto smlouvy. Dívky je mají v rámci přivýdělku získat a předat jeho firmě. Za krátký čas bude od smlouvy odstoupeno. Jeho firma to umí zařídit. Je potřeba jenom sepsat smlouvu, složit akontaci 8 000 Kč a zájemkyně o přivýdělek si vydělá 3 000 Kč. Na akontaci 8 000 Kč poskytne obchodní společnost, se kterou se zájemkyně o práci dohodne na spolupráci," popisuje Kotrc první fázi podvodu.

Podvedli podvodníky

Na tuto spolupráci v drtivé většině přistupují dívky. Okouzlí je suverénní a přesvědčivé chování mladého usměvavého alfa samce. Uvěří jeho kouzlu, a zároveň se stávají nechtěně spolupachatelkami.

„Každému je zřejmé, že uzavření smlouvy, od které potom za krátkou dobu údajně firma odstoupí, není normální," zdůrazňuje Kotrc a dodává:

„Dívka jde potom s jakýmsi zástupcem podvodnické firmy do prodejny operátora, uzavře smlouvu, kterou se zaváže na dva roky využívat služby společnosti, předá akontaci 8 000 Kč, dostane do ruky smlouvu a v originálním balení drahý mobilní telefon. Zaváže se k plnění smlouvy, smlouvu a mobil předá dealerovi, a má dostat od něho výdělek. Oněch 3 000 Kč. Jenomže dostane většinou jenom část obnosu, nebo slib, že peníze dostane později."

Dvojí vystřízlivění

Naivní brigádník vystřízliví, když mu po měsíci přijde složenka na první splátku. Má před sebou závazek zaplatit telekomunikační společnosti v průměru kolem 30 000 Kč.

„Druhým vystřízlivěním je uvědomění si, že se brigádník stal obětí podvodu. Jenže si nemá kde stěžovat, protože uzavření smlouvy samotné bylo podvodem. Pokud měla být uzavřena smlouva, a již za měsíc bude zrušena, a přitom byl získán spolu se smlouvou mobilní telefon, jednalo se o cosi podivného. Každý z tohoto podivného jednání musel vycítit podvodné jednání. Brigádník na podvod přistoupil, aby získal drobnou odměnu.

O měsíc později zjistil, že sám je obětí podvodu. Musí zaplatit vše podle smlouvy a nemá ani telefon," vysvětluje ústecký kriminalista Kotrc triky podvodníků.

Běžte na policii

Z malého, snadného přivýdělku se dívky staly spolupachatelkami podvodu a samy byly podvodníkem podvedeny. Podvodníka nemohou na policii nahlásit, protože svým podivným přivýdělkem jsou spolupachateli.

„Přesto se přihlásily již dvě desítky postižených dívek. Sice byly dospělé, věděly co dělají, věděly, že v tom je nějaký nelegální trik, jsou tedy zodpovědné za to, co udělaly. Na druhé straně podvodník využil jejich naivity, uvedl je v omyl. Proto jejich provinění není tak zásadní," uvedl Kotrc.

Radí podvedeným dívkám, aby nahlásily, co se jim stalo na policii.

Vedoucí ústecké hospodářské kriminálky se s podobnými případy v minulosti setkal při úvěrových podvodech:

„Vzpomínám, že jsme vyšetřovali stovky úvěrových podvodů. Organizátoři podvodů sjednávali půjčky, z nichž si něco strhávali a radili lidem, jaké nepravdivé údaje napsat do úvěrových smluv, aby získali peníze, nebo přímo zboží. Lidé byli svedeni k podvodnému jednání, podobně jako dívky v podvodech se sjednáním služeb u mobilních operátorů. V takových méně závažných případech byla využívána možnost odklonu v trestním řízení. Tak se nazývá oficiálně podmíněné zastavení trestního stíhání.

Návrh na podmínečné odložení trestního řízení se dával zpravidla po dobu, kdy člověk splácel úvěr, který na falešné údaje dostal. Za podobných podmínek lze podmínečně odložit například i některé lehké případy dopravních nehod. Pokud člověk řádně splatí úvěr či smlouvu o odběru zboží, a nedopustí se v době podmínečného odložení vyšetřování žádného trestního činu, je případ po uplynutí zkušební doby odložen.

Toho je možné využít i u podvedených dívek napálených na facebookovém lákadlu možností lehkého přivýdělku."

Kriminalisté tuší, že podvedených facebookových čtenářek inzerátů o přivýdělku je daleko více. Podvodník počítal s tím, že dívky na policii nepůjdou, aby samy nebyly stíhány. Policejní psycholog Josef Kovářík odhaduje, že „mlčících" obětí podvodníků může být až 80 %. Tomu odpovídají i zkušenosti vyšetřovatelů z hospodářské kriminálky.

Chytrému podvodníkovi stačí naučit se číst a psát

Na dvě desítky dívek ve věku od 18 do 22 let policii nahlásily, že byly zlákány k podvodnému uzavření smluv s telefonními operátory. Facebookový lovec naivních dívek, kterým nabízel přivýdělek, je mladý podvodník narozený v roce 1994.

Pro některé typy dívek sympaticky vypadající mladík, výřečný, vzbuzující optimismus a důvěru, je podvodníkem, který si založil pro krytí svých nekalých praktik na šedesát „papírových" společností. Může se tak prezentovat jako podnikatel.

Zatím největším životním úspěchem mladíka je, že se mu oficiálně podařilo dokončit základní školu.

Pozornost policie si zasloužil svým ponořením do sítě Facebooku, kterou milují podvodníci celého světa.

„Výrazně roste počet pachatelů, kteří na Facebooku zjistí o svých obětech řadu údajů, které jsou potom schopni zneužít k podvodům, ale i ke vloupání do jejich obydlí. V tomto případě lákal podvodník na internetu nic netušící dívky na podvodné inzeráty," uvedla Veronika Hyšplerová z ústecké policie.

Oblíbené Forum

Podle zjištění ústecké hospodářské kriminálky mnohá setkání s oběťmi, ale také své výrobní porady, pořádají podvodníci v ústeckém obchodním centru Forum ve středu Ústí n. L.

Tím do jisté míry pomohli kriminalistům, protože při výrobních poradách si mohli kriminalisté prohlédnout celý „realizační tým" mladého podvodníka a identifikovat jeho spolupachatele.