Ale někteří prodejci „neměli čas" tuto nenáročnou maličkost udělat.

„Z kontrol, které ústečtí celníci provedli v uplynulých dnech, vyplývá, že někteří stánkaři tuto povinnost neplní. Celníci na různých slavnostech, poutích, festivalech a podobných akcích zkontrolovali během léta desítky stánkařů, kteří na akcích lihoviny rozlévali a prodávali. Naposledy tento víkend na kulturní akci „Císařský den" v Kadani.

Byť zdanění lihovin až na malé výjimky prodejci řádně doložili, sedm stánkařů správci spotřebních daní prodej lihovin neoznámilo," uvedl Jiří Nejedlý z ústeckého celního úřadu.

Dodal, že písemné oznámení přitom není administrativně vůbec náročné. Musí obsahovat jen údaje o osobě, která lihoviny prodává, o časovém vymezení prodeje lihovin a údaje o druhu a množství prodávaných lihovin. Celníci vystavili vzor Informace (oznámení) o prodeji lihovin na veřejných akcích již loni na svých webových stránkách Celního úřadu pro Ústecký kraj www.celnisprava.cz.

„Pokud prodejce tuto oznamovací povinnost nesplní, může při kontrole dojít až k zabrání či propadnutí věci a hrozí uložení sankce až do výše 1 milionu korun. Nakonec i v zájmu organizátorů by také mělo být, aby na akcích, které pořádají, byly dodržovány předpisy.

V kontrolách prodeje lihovin na kulturních akcích bude celní správa pokračovat," zdůraznil Nejedlý.