Odpoledne pak byl výřad zvěře a také tradiční myslivecký soud. Zábava na myslivně pokračovala do pozdních večerních hodin, kdy se posedělo při harmonice a kytaře.
V Modlanech budou mít letos ještě jeden hon, který je podle Pavla Rajčana z místního mysliveckého sdružení naplánován na dobu mezi svátky.

Byli pod kontrolou

Policisté z oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál provedli v Modlanech na Teplicku kontrolu myslivců, kteří se zúčastnili zdejšího tradičního honu. Kontrolovali průkazy ke zbraním, výrobní čísla a zbrojní průkazy, nakonec se všichni účastníci podrobili orientační dechové zkoušce ke zjištění, zda nejsou pod vlivem omamných látek (výsledky kontorly viz níže).

Myslivci v zimě

Hlavní starostí myslivců v prosinci je péče o zvěř. Přikrmovací zařízení myslivci v průběhu zimy pravidelně navštěvují alespoň jedenkrát týdně, přičemž dbají, aby v krmelcích byl vždy dostatek kvalitního sena, v zásypech dostatek jadrných krmiv.
Období od listopadu do března představuje pro zvířata dobu takzvané „nouze“. V tomto období je zvěř na rušení velmi citlivá. Největšími nepřáteli lesní zvěře jsou v těchto dnech proto především neukáznění lidé, kteří často zvěř plaší a nutí oslabenou zvěř k útěku. Obrovské nebezpečí pro zvěř představují volně pobíhající psi v honitbách. Tím, že se pes pohybuje bez vodítka, nutí zvěř k pohybu. Intenzita přikrmování se ze strany myslivců v lesích zvyšuje s nástupem chladného počasí či po napadnutí sněhové pokrývky.

Kontroly myslivců v Modlanech na Teplicku

Policisté z oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál provedli v Modlanech na Teplicku kontrolu myslivců, kteří se zúčastnili zdejšího tradičního honu. Kontrolovali průkazy ke zbraním, výrobní čísla a zbrojní průkazy, nakonec se všichni účastníci podrobili orientační dechové zkoušce ke zjištění, zda nejsou pod vlivem omamných látek. Policisté na místě nezjistili žádné přestupky, všichni měli doklady i zbraně v pořádku a ani u jednoho z myslivců nebyla dechová zkouška pozitivní. Policie na místě spolupracovala s pracovníkem Odboru životního prostředí Magistrátu města Teplice, který myslivcům zkontroloval lovecké lístky. Po kontrole a slavnostním nástupu již myslivcům jen zbývalo popřát:“Lovu zdar“

Čtenář reportér
Něco se Vám nelíbí na komunální politice? Zažili jste něco výjimečného? Chcete upozornit na nějaký neřešený problém? Máte ideální možnost v rubrice Čtenář reportér. Své příspěvky (možno i foto) posílejte e-mailem na teplicky@denik.cz. Rubrika Čtenář reportér žije v tištěné verzi v Teplickém deníku a i na webu www.teplicky.denik.cz.