Do akce bylo nasazeno několik desítek policistů služby pořádkové a kriminální policie Teplice, 10 strážníků Městské policie Teplice a 5 strážníků Městské policie Bílina. Celkem bylo kontrolováno 11 restauračních zařízení. V 6 případech bylo zjištěno podání alkoholu osobě mladší 18-ti let.

V pěti případech se jednalo o zařízení v Teplicích, v jednom případě v Bílině. Všechny případy jsou řešeny jako přestupky na úseku ochrany před alkoholismem. Policisté budou zjišťovat, kdo mladistvým alkohol podal. Tato akce jistě nebyla poslední, v budoucnu se počítá s dalšími podobnými kontrolami. (red)