Ti nejprve odcizili elektrický měděný kabel v areálu sklárny v Hostomicích, který poté odvezli mezi obce Hudcov a Všechlapy, kde pálili z kabelu měď. Při tom však byli kontrolováni hlídkou policistů, kteří následně zjistili, že kabel byl odcizen právě v Hostomicích. (ino)