Je podezřelá, že v místě svého bydliště sjednala telefonicky, elektronicky nebo osobně s osmi společnostmi půjčky a úvěry ve výši 64 tisíc korun, z nichž uhradila jen malou část a zbytek dosud nezaplatila.

Do žádostí a elektronických formulářů uváděla záměrně nepravdivé skutečnosti o své finanční situaci, protože si byla vědoma, že by jinak finanční prostředky neobdržela. V době, kdy o peníze žádala, totiž z již dříve uzavřených smluv měsíčně splácela částku, která převyšovala její příjmy. Musela si tedy být vědoma, že nebude moci dostát svým dalším finančním závazkům.

"Žena byla obviněna z přečinu podvodu, její vyšetřování probíhá na svobodě," dodal Daniel Vítek z teplické policie.