Hlídka kriminalistů, která řešila nějaký případ v Bílině, si povšimla muže, který odpovídal popisu hledané osoby.

Když ho požádali o předložení dokladů, nebyl schopen hodnověrně prokázat svou totožnost a uvedl smyšlené jméno.

Policisté ho vyzvali, aby je doprovodil na služebnu, s čímž kontrolovaný souhlasil, proto mu nenasadili pouta.

Když přicházeli ke služebnímu vozidlu, muž se náhle rozhodl utéci. Z ulice Antonína Sovy za plného provozu přeběhl hlavní tah z Teplic na Most a jen náhodou ho nesrazilo žádné auto.

Policisté začali muže pronásledovat a také museli proběhnout mezi projíždějícími automobily.

Když podezřelý uviděl, že má pronásledovatele "za patami", skočil z břehu rovnou do řeky Bíliny s pocitem, že do vody za ním nikdo nepůjde.

To se ale spletl, protože jedním z kriminalistů byl i instruktor Krajské pořádkové jednotky, který ani na chvilku neváhal a do řeky se vrhnul za ním. Když se muž snažil vylézt na protější břeh z vody, která oběma sahala až po prsa, proti trénovanému policistovi neměl šanci.

Byl zpacifikován a dopraven zpět na břeh, kde jemu i policistovi pomohli z vody další kriminalisté. Na služebně, kam byl muž eskortován, bylo hned jasné, proč neváhal skočit do ledové vody.

Po tři roky, kdy byl v celostátním pátrání, na něj totiž byly vydány dva příkazy k zatčení a dva příkazy k dodání do výkonu trestu odnětí svobody, kde má strávit přes tři roky za prodej drog, krádeže a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.(dav)