Na Teplicku proběhla dopravně bezpečnostní akce zaměřená na dodržování pravidel silničního provozu, které se zúčastnili i kolegové z teplického dopravního inspektorátu. Tentokrát se policisté kromě řidičů zaměřili hlavně na chodce a jejich chování v silničním provozu. Často právě lidé, kteří přecházejí komunikaci mimo přechod pro chodce, nebo přebíhají vozovku na „červenou", zapříčiní svým nezodpovědným chováním dopravní nehodu. Během akce policisté přistihli dva lidi, kteří přecházeli vozovku způsobem, který je v rozporu s platnou legislativou, a za porušení zákona jim udělili blokové pokuty v celkové výši 1000 korun. Udělené sankce měly především přimět k zamyšlení všechny, kteří svým chováním zhoršují bezpečnost v silničním provozu.

Policisté si ale samozřejmě všímali i automobilů, při kontrolách přistihli jedenáct osob, které nebyly za jízdy připoutány bezpečnostními pásy, jedno vozidlo neodpovídalo předepsanému technickému stavu.

Podobné akce budou samozřejmě probíhat i nadále, aby si lidé uvědomili, že porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích může mít jak pro chodce, tak pro řidiče tragické následky.