Celý případ se začal rozplétat, když se na policii dostavila 57letá žena s podezřením, že se stala obětí podvodu. Byla totiž kontaktována osobou vydávající se za pracovnici banky, která jí sdělila, že byl zneužit její občanský průkaz, a že si má vzít půjčku ve výši 500 tisíc, které má ihned vložit do bitcoinmatu s tím, že se jedná o bezpečnostní opatření banky. Tyto informace byly navíc podpořeny telefonátem „kriminalisty“ ze zfalšovaného čísla Policie ČR. Žena si úvěr v bance zařídila, kdy jí na účet opravdu peníze přišly. Naštěstí doslova „za pět minut 12“ začala mít pochybnosti a celou událost oznámila na policii dřív, než došlo k vložení do bitcoinmatu.

Podle tiskové zprávy policie tím však nevědomky zachránila peníze i dalšímu muži. Z informací při výpovědi ženy na policii, totiž kriminalisté pojali podezření, že v ten okamžik zřejmě dochází k dalšímu podvodu. K bitcoinmatu byla vyslána hlídka policistů, která u něj spatřila muže, který skenuje QR kódy a vkládá do něj bankovky. Krátkým rozhovorem s mužem zjistili policisté, že se jedná o obdobný případ podvodu, kdy si vzal poškozený dle instrukcí "falešného bankéře" půjčku 800 tisíc korun a do bitcoinmatu již stihl 120 tisíc vložit. Zbylý obnos měl u sebe. Po varování policistů okamžitě s vkladem přestal a doprovodil je na oddělení, kde podal ve věci výpověď.  

I přes opakovaná varování není týden, kdy by policisté nepřijali podobná oznámení o podvodném jednání po telefonu či přes internet. Důrazně varujeme před těmito podvodníky, kteří vystupují vysoce profesionálně a nemají zábrany zfalšovat nejen telefonní linky bank, ale i Policie ČR. Vše si předtím, než začnete postupovat dle instrukcí podvodníka, ověřte nejlépe fyzicky na pobočce banky.