Podle Jiřího Nejedlého z ústeckého celního úřadu celníci upozorňovali prodejce s dostatečným předstihem na blížící se konec přechodného období pro doprodej cigaret označených sazbou „S". Přesto zajistili ve třech provozovnách více než devět tisíc kusů cigaret s neplatnou tabákovou nálepkou.

„Cigarety jsme našli v prodejních stojanech společně s cigaretami označenými tabákovou nálepkou stanovenou pro tento rok. Na Šluknovsku celníci odhalili ve dvou minimarketech 389 krabiček cigaret s neplatnými kolky a 65 krabiček cigaret objevili v obchůdku s potravinami na Litoměřicku," uvedl Nejedlý.

PLATNOST BYLA JEN DO KONCE BŘEZNA

Dodal, že prodejcům nyní hrozí postih formou vyměření dlužné daně, propadnutí zboží a pokutou v minimální výši 50 tisíc korun.

Od ledna 2017 jsou cigarety opět zdražené. Proto jsou tabákové nálepky nově označeny písmenem „T". Cigarety s předchozí daňovou sazbou, která byla na tabákové nálepce charakterizována písmenem „S", bylo možné doprodávat do konce března.

„Po tomto datu se na cigarety s nálepkou „S" pohlíží jako na cigarety neznačené a není možné je v prodejnách skladovat či dokonce nabízet k prodeji," upozornil Nejedlý.