Policisté během šest hodin trvající akce zkontrolovali 269 vozidel, a zjistili 73 přestupků. Nejvyšší povolenou rychlost překročilo 48 řidičů, pět osob nebylo za jízdy připoutáno bezpečnostními pásy a v jednom případě nebyl použit zádržný systém pro dítě. U jednoho řidiče bylo zjištěno požití alkoholických nápojů před jízdou. Sedm případů policisté oznámili ke správnímu řízení na dopravní odbor příslušného magistrátu, celkem bylo uděleno 66 blokových pokut za 57 100 korun.