Dle sdělení oznamovatele skupinka výrostků poškozuje lampy veřejného osvětlení a láme stromky vysázené podél cesty. Strážníci na místě zadrželi jednoho mladíka, který se před strážníky snažil ukrýt v křoví.

Zjištění totožnosti jeho „společníků“ nebylo problém, protože několik málo minut předtím byl zadržený hlídkou kontrolován ve společnosti dalších dvou mladíků. Podezřelým je kladeno za vinu, že poškodili šest lamp veřejného osvětlení a vyvrátili čtyři vzrostlé stromky. Celková škoda byla vyčíslena na 48 000 Kč. Případem se zabývá Policie České republiky, které byla věc předána. (fk)