Jak vypadá souboj drogových a protidrogových „aktivistů“ na severu Čech? Drogová kriminalita na severu Čech podle ředitele Národní protidrogové centrály Jakuba Frydrycha je obdobná jako v oblasti Prahy a Středních Čech. Severočeský kraj, západní Čechy a severní Morava a okolí Olomouce, patří na drogové scéně k nejaktivnějším oblastem.

„Na severu Čech, zvláště v Ústeckém kraji, je problém poměrně vysoká koncentrace homogenních etnik – především albánsky hovořící. Mají obrovskou diasporu po celé Evropě, která jim umožňuje rozsáhlé dodavatelsko – odběratelské vztahy. Dalším koncentrovaným etnikem jsou původně vietnamští občané. Říkám původně vietnamští, protože mnozí z nich jsou již občané ČR. Vietnamci tvoří druhou nejpočetnější skupinu cizinců po Ukrajincích.Celostátně, i krajově u vás, představují v oblasti drog Vietnamci problém. Vždyť odhalených 64 % pěstíren marihuany je ve vietnamské režii. Ale to není problém jen severu Čech či naší republiky, ale již problém celoevropský,“ uvádí Frydrych.

Heroin

Přes snahu východoevropských skupin o ovládnutí dopravy heroinu, je heroin především v rukou albánsky hovořících skupin. Po dopravě do ČR předají heroin místní drogové síti, kde kromě albánského vlivu dochází k zapojení i místních lidí. Dochází k ředění heroinu a místní lidé, mnohdy z romských skupin, dál heroin distribuují až k zákazníkovi.

Podmíněnost dovozu a distribuce heroinu albánsky hovořícími drogovými zločinci je podle Frydrycha letitá.

Polydrogovost

U albánské drogové mafie policie nenaráží přímo na Albánce z Albánie, ale na albánsky mluvící lumpy z Makedonie, Kosova, Turecka.

Nepašují jenom heroin, ale využívají faktu, že v západní Evropě je dostupný efedrin. Proto pilně zareagovali a organizují dovoz efedrinu do Čech k výrobě pervitinu. A nejen to. Zjistili, že si mohou nasmlouvat i samotnou výrobu pervitinu a mají tím další žádanou drogu na prodej. Protože mají letitou zkušenost s najímání kurýrů, jejich angažovanost v pervitinu je stále vyšší.

„Dnes je velkým trendem polydrogovost. Čili nakoupit a prodat, ale i vyrobit, prakticky všechno, o co je kde zájem. Některá dogmata již neplatí. Kdo se dříve specializoval jenom na heroin, dnes obchoduje s jakoukoliv drogou,“ uvádí Frydrych.

Typickým příkladem je, že tzv. „balkánská drogová trasa“, která je dnes již obousměrná, protože je poptávka po syntetických drogách tam, odkud přichází přírodní drogy jako je heroin. Syntetické drogy se vyvážejí na Balkán a dále, protože tam se nevyrábějí.

Vedlejší škody

Konzumace drog s sebou přináší i „kriminální smog“. Dochází k sekundárním škodám čili lidé pod vlivem drog si obstarávají prostředky na zakoupení drogy doslova jakýmkoliv způsobem.

„V rámci EU 40 až 60 % drobné majetkové kriminality souvisí s drogami. Drogově závislí vykrádají vozidla, mají na svědomí příležitostné krádeže a krádeže vloupání do objektů, které jsou po ruce, na vrub závislých jde i část loupeží. Je přímá úměra mezi úspěchem v potíráním drog v určité oblasti a poklesu kriminality v této lokalitě,“ hodnotí Frydrych situaci a dodává: „Vzpomínám si na začátek devadesátých let, kdy v Praze, kde jsem sloužil, došlo, jako v celé republice, k obrovskému nárůstu užívání heroinu. Do míst, kde se heroin prodával, se přes Prahu přesouvali drogově závislí. Byly to doslova pásy ulic, kterými tito lidé procházeli a jejich přesun lemovaly trestné činy vloupání a krádeže. A co ukradli, hned po cestě v bazarech i prodali.“

Pervitin je In

Sever Čech je „jedinečný“ nejmasivnější výrobou pervitinu a vývozu do SRN. Je to podmíněno tím, že vzrůstá zájem na německé straně.

Podle Frydrycha se Saskem pervitinová epidemie sune na sever Německa. „Před třemi roky se němečtí kriminalisté o pervitinovém nebezpečí nechtěli příliš vážně bavit. Tehdy šlo o bagatelní drogovou turistiku. Jenže naše obavy se splnily. U drogové turistiky z Německa do Čech za heroinem a pervitinem je velmi tenká linka, kdy je člověk jenom uživatel, a kdy s drogou dále nakládá jako obchodník. Když se člověk ocitne v ekonomické tísni drogu zředí nebo s dalším ziskem ji dále prodá svým známým, aby získal peníze. A droga se rozšíří dál a z uživatele se stane drobný dealer. Takto prorůstá užívání českého pervitinu hlouběji od našich hranic do Německa,“ uvedl Frydrych.

Na severu Čech je pro protidrogovou centrálu velkým problémem výroba pervitinu v kuchyňských laboratořích, ale také laboratoří středního a vyššího řádu. Z větších varen pervitinu je produkce určena do západní i východní Evropy.

Loni protidrogová centrála evidovala 342 odhalených varen pervitinu. Na severu Čech již bylo odhaleno celkem 35.

V drobné kriminalitě na severu Čech a zvláště v Ústeckém kraji vede Teplicko. Od začátku devadesátých let se staly Teplice Mekkou drogové scény. Ačkoliv se již situace značně uklidnila, Teplice stále jsou jakýmsi středobodem feťácké scény severu Čech.

Fenomén Teplice

Frydrych uvedl, že Teplice jsou pro sever Čech totéž, co je Praha pro střední Čechy. Ve většině drogových případů se v nějaké souvislosti mihnou Teplice, podobně jako Praha u případů ze středních Čech. Teplice představují fenomén křižovatky, průsečík větších případů, které se podařilo odhalit.

Z hlediska statistik se loni v severočeském policejním kraji podařilo zadržet 216 osob podílejících se na výrobě a distribuci drog, z toho v 98 procentech muži. Bylo odhaleno 35 varen pervitinu a zajištěno 830 gramů pervitinu, což je méně než loni. Množství zadržené drogy se postupně snižuje. „Drogu zachytáváme především tam, kde je ve větším vyráběna na vývoz. U malých varen pervitin uvařený někde doma v kuchyni skupinka drogově závislých si rovnou aplikuje a při zásahu nám zůstanou na laboratorním skle jen stopy po jeho výrobě,“ vzpomíná Frydrych.

Loni bylo na severu odhaleno také 18 pěstíren konopí a nalezeno 13 141 rostlin. Zajištěná marihuana představovala 29,7 kg zelené drogy.

„Z počtu rostlin je viditelné, že policie nemá čas se zaměřovat na drobné pěstírny s pár rostlinami budoucí marihuany,“ dodal Frydrych k marihuanové scé­ně.

V ČR bylo loni odhaleno celkem 84 pěstíren. Z toho vyplývá, že na severu Čech byla odhalena zhruba pětina všech pěstíren marihuany.

Podle protidrogové centrály pěstování marihuany se vyskytuje především v pásu, který jde přes severní Čechy do Západních Čech.