Jednalo se o další kontrolu, kterou naplánovala Městská policie v Bílině. „V rámci této noční akce, ke které strážníci přizvali i pracovníky odboru sociálních věcí MěÚ Bílina, se hlídky primárně zaměřily na kontrolu požívání alkoholu a užívání drog u dětí a mladistvých. Cílem akce byly rovněž kontroly restauračních zařízení na podávání alkoholu a prodej tabákových výrobků mladistvým osobám, dále pak na herny a v nich na osoby pobírající sociální dávky, a v neposlední řadě na dodržování veřejného pořádku," uvedl František Krejčí z Městské policie Bílina.

Při kontrole zajištění mladiství, ale také jejich zákonní zástupci budou muset ještě leccos vysvětlit sociálním pracovníkům a policii. (re)