"Okresní soud postupoval při řešení případu v souladu se zákonem a žalobu paní Beranové zamítl správně," uvedl soudce. Dnešního vynesení rozhodnutí se nezúčastnila žádná ze stran sporu.
Podle soudce žalobkyně v době, kdy dostala výpověď, nesplňovala kvalifikační předpoklady. Jako učitelce českého jazyka a literatury jí totiž chybělo pedagogické vzdělání. "Studium v době výpovědi nezahájila, takže nebyl ani předpoklad, že ho do konce roku 2014 v souladu s požadavky zákona dokončí," řekl Pavelka. Podle něho je tato podmínka stanovena v zákoně o požadované kvalifikaci učitelů obsažena, i když tam prý je chybně formulována. "Soudy včetně nejvyššího však opakovaně tuto podmínku potvrdily ve správném znění," uvedl soudce.

Beranová místo pedagogického vzdělání vystudovala Českou zemědělskou univerzitu, kde získala až titul inženýrky. Až později vystudovala pedagogiku, psychologii a didaktiku na pedagogické fakultě ústecké univerzity a od loňska dálkově studuje v Liberci český jazyk a literaturu. V současné době učí na jedné z ústeckých základních škol.
Zákon, podle kterého si nekvalifikovaní učitelé musí doplnit pedagogické vzdělání, platí od roku 2004. Termín, dokdy tak musí učinit, se několikrát odsouval až na konec loňského roku.
Podle informací ministerstva školství bylo loni v únoru v Ústeckém kraji 11.316 pedagogů. Bez potřebné kvalifikace jich bylo přibližně 16,5 procenta, tedy zhruba 1900. Z toho u přibližně 700 učitelů nebyl předpoklad, že si vzdělání doplní. Na drtivou většinu z nich se však vztahuje výjimka, že jim je již více než 55 let a mají alespoň dvacetiletou pedagogickou praxi. V takovém případě mohou ve školství působit dále. Pokračovat v učení mohou i nekvalifikovaní pedagogové nesplňující podmínky výjimky, ale pouze do doby, než vedení školy na jejich místo sežene kvalifikovanou náhradu.